Dobře se učit dnes nestačí, říká autor obdivované vzdělávací reformy v Kanadě

Datum 2.6.2021
Dobře se učit dnes nestačí, říká autor obdivované vzdělávací reformy v Kanadě

Pro nový školní rok připravujeme zatím "malou" revizi našeho Školního vzdělávacího programu, která navazuje na "malou" revizi Rámcových vzdělávacího programu pro základníé vzdělávání stanovené MŠMT ČR. Současně celý školní rok 2021/2022 budeme pracovat na novém školním kurikulu. Myšlenky Michaela Fullana využíváme při naší kurikulární tvorbě. Seznamte se, prosím, s nimi. Pěkné čtení a poslouchání.

Michael Fullan

Celý profesní život zasvětil kvalitnímu vzdělávání a reformám vzdělávacích systémů, protože věří, že školy by měly nejen předávat znalosti, ale především vychovávat schopné lidi, kteří jsou připraveni čelit výzvám, jako je klimatická změna nebo rostoucí sociální nerovnosti. Profesor Michael Fullan z Torontské univerzity se podílel na přerodu školských systémů v několika státech světa. Na jaře u nás vystoupil na konferenci Úspěch pro každého žáka, kterou pořádá SKAV. „Neznám přesně situaci v Česku, ale podle otázek z publika a ohlasů na mé vystoupení soudím, že jste připraveni rozjet rozsáhlé změny. Jen je třeba začít,“ říká.

Rozhovory s Michaelem Fullanem a překlad jeho klíčového textu

Michael Fullan byl nejen hlavním zahraničním hostem dubnového Pre-meetingu a konference Úpěch pro každého žáka, ale vyšly s ním dva obsáhlé rozhovory v Hospodářských novinách a Lidových novinách. Článek z LN vám nabízíme k přečtení prostřednictvím EDUzínu. Vaší pozornosti by také neměl ujít rozhovor Hany Košťálové s Michaelem Fullanem z dubnové konference Úspěch pro každého žáka.