ZŠ Kunratice – VÝUKA NA DÁLKU 3. – prodlužujeme do 30. 12. 2020 – prosíme o vyplnění

Publikoval Vít Beran
Datum 26.12.2020
ZŠ Kunratice – VÝUKA NA DÁLKU 3.   – prodlužujeme do 30. 12. 2020  – prosíme o vyplnění

Vážení rodiče, milá děvčata, chlapci, děkujeme všem 325 respondetům ... rodiným týmům, za vyplnění dotazníku. Počet respondentů je podobný jako u druhého šetření a je statisticky významný, ale poskytuje i mnoho dílčích informací a údajů k zamyšlení. Děkujeme. Nyní probíhá vyhodnocení dotazníkového šetření a brzy Vás seznámíme s jeho výsledky. 

Vážení rodiče, milá děvčata, chlapci.

V minulém školním roce jsme Vás dvakrát požádali o vyplnění dotazníku na začátku období, kdy byly školy uzavřené a při návratu dětí do školy. Od 4. ledna nás opět čeká OnLine výuka. Proto vyplnění dotazníku prodlužujeme a obracíme se na Vás s prosbou o zpětnou vazbu na druhou vlnu výuky na dálku v době podzimního zrušení prezenční výuky. Proto se zajímáme o Váš názor opakovaně i nyní a prodloužili jsme možnost vyplnění o jeden den, tedy z 22.12. na 30.12.2020. Těšíme se, že dotazník, jako i dva předcházející vyplní většina rodičů za účasti svých dětí. Vyplňování je umožněno jen po přihlášení školní adresou Vašeho dítěte (jmeno.prijmeni@zskunratice.cz) a heslem, kterým se přihlašuje do školní pošty. Odpovědět mohou pouze uživatelé v naší škole, kteří mají poštovní účet v Office 365. Poštovní adresa se zaznamenává a je umožněno jedno vyplnění na jedno přihlášení. Toto se týká i žáků prvních a druhých tříd a jejich rodičů. Chceme tak zabránit zneužití dotazníku a jeho vyplňování cizími lidmi. Pokud Vám přihlášení bude dělat problém, prosím kontaktujte našeho IT technika, pana Radka Ivanova - radek.ivanov@zskunratice.cz. Prosíme o vyplnění dotazníku do pondělí 22.12.2020 do 20:00 hodin. Po vyplnění nezapomeňte dotazník ODESLAT. Dotazník, podobně jako oba dotazníky na jaře, je adresný, a proto jej vyplňujte za každé Vaše dítě, které navštěvuje ZŠ Kunratice samostatně, a to, jak je uvedeno s využitím přihlašovacích údajů každého dítěte odděleně. S výsledky šetření bude pracovat jak vedení školy, tak třídní učitelé a ostatní pedagogové školy. Rádi Vás s nimi také seznámíme.

Dotazník naleznete ZDE. Prosíme o jeho vyplnění do 30. prosince 2020.

Vizi naší školy: "Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí a respektuje druhé.", se snažíme plnit i v době výuky na dálku. Chceme, aby se děti učily co nejvíce učily. Současně se snažíme, dopad námi vedené výuky zefektivnit tak, aby se děti při ní co nejvíce učily. Ne vždy se vše daří. I my se stále učíme. Je velmi pravděpodobné, že v nějaké formě bude výuka na dálku v tomto školním roce ještě pokračovat. Proto se zajímáme o Váš názor opakovaně i nyní.

Velmi si Vážíme toho, že dotazník vyplníte. Děkujeme za Vaši pomoc.
Za redakční tým Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazníkové šetření pro MAP Prahy 12, Libuše a Kunratic bylo ukončeno.

Vážení rodiče, 

máme pro Vás připraveny dva dotazníky k průběhu DISTANČNÍ VÝUKY. Děkujeme za pomoc, děkujeme za vyplnění. Ten první, Vám předkládáme nyní (prokliky pod textem) a prosíme o jeho vyplnění do pondělí 14.12.2020. Je organizován v rámci šetření Místního akčního plánu (MAP) Prahy 12, jehož jsme (MČ Kunratice) i s MČ Libuš součástí. Bude nás velmi zajímat porovnání Vašeho vnímání distanční výuky v podzimním období s ostatními zapojenými školami. Druhý navazuje na naše šetření z jarního období uzavření škol, a i když jej máme již připravený, tak vyplňování začne příští týden.

MČ Praha Kunratice a tím i naše škola zapojena do Místního Akčního Plánu ve vzdělávání /MAP/celého správního obvodu Praha 12 a MČ Praha-Kunratice, jehož realizace se účastní téměř 50 školských zařízení. Smyslem této strategie ze strany našeho a dalších zřizovatelů je ve spolupráci s námi, řediteli škol, aktivně usilovat o proměnu českého školství. Z tohoto důvodu byl i do naší školy poslán Dotazník od MAP pro Vás – rodiče, který mi dovolte nyní rozeslat pro účely zpětné vazby MAP a přetlumočit poděkování za Váš čas při jeho vyplnění. Termín pro vyplnění dotazníku je 14. prosince 2020 (v textu dotazníku je datum 7.12. na tento údaj nehleďte). Děkujeme.

MAP připravuje i zajímavé přednášky pro rodiče a školy, tzv. EduCoffee. Pozvánky získáte proklikem na: www.mappraha12.cz.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši pozornost, kterou jste věnovali tomuto důležitému sdělení a těšíme se, že se všem podaří vyplnit v odkliku připojený dotazník.       

Vít Beran, ředitel školy

Dotazník v různých jazykových mutacích

Česká vlajka
Vlajka Spojeného království
Vietnamská vlajka
Ukrajinská vlajka
Ruská vlajka