Dobrovolná docházka žáků na I. stupni školy

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 11.7.2020
Dobrovolná docházka žáků na I. stupni školy

Vážení rodiče, na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo umožněno ZŠ Kunratice od 25. 5. 2020, aby realizovala pro žáky 1. stupně ZŠ prezenční výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla. Seznam žáků zařazených do jednotlivých ŠKOLNÍCH SKUPIN najdete na této stránce níže a v příloze. Všichni ve škole musí dodržovat připojená pravidla Školní hygienické desatero pro žáky. Prostudujte si Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině. Děkujeme.

Seznam žáků zařazených do jednotlivých ŠKOLNÍCH SKUPIN

Školní skupina

 1.A

 1.B + 2.B 

 1.C

  2.A

Výuka online

Jana Kopecká
Karin Vašátová, Hana Hartychová
Zdeňka Dudová
Anička Havelková

Výuka ve škole

Jana Laštovičková
Andrea Nečasová, Radka Turková
Eliška Nováková, Petra Brabcová
Jana Ullmannová, Lenka Konheferová
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
1. 1.A 2019128 1 1.B 2019042 1 1.C 2019305 1 2.A 2018121
2. 1.A 2019114 2 1.B 2019223 2 1.C 2019316 2 2.A 2018109
3. 1.A 2019129 3 1.B 2019219 3 1.C 2019302 3 2.A 2018192
4 1.A 2019101 4 1.B 2019229 4 1.C 2019324 4 2.A 2018127
5 1.A 2019119 5 1.B 2019215 5 1.C 2019313 5 2.A 2018108
6 1.A 2019111 6 1.B 2019212 6 1.C 2019304 6 2.A 2018101
7 1.A 2019106 7 1.B 2019213 7 1.C 2019315 7 2.A 2018102
8 1.A 2019116 8 1.B 2019217 8 1.C 2019312 8 2.A 2018130
9 1.A 2019121 9 1.B 2019225 9 1.C 2019326 9 2.A 2018114
10 1.A 2019113 10 1.B 2019205 10 1.C 2019317 10 2.A 2018103
11 1.A 2019126 11 1.B 2019222 11 1.C 2019329 11 2.A 2018117
12 1.A 2019102 12 2.B 2018227 12 1.C 2019330 12 2.A 2018111
      13 2.B 2018213 13 1.C 2019303 13 2.A 2018116
      14 2.B 2018220            

Školní skupina

2.C

3.A + 3.C

3.B

4.A

Výuka online

Šárka Popelková, Anička Rambousková
Veronika Kotková, Markéta Vokurková
Eva Jenšíková, Anna Jiráková
Radim Mikulenka

Výuka ve škole

Lucka Urbanová
Zoja Zlonická
Eva Jenšíková, Petra Kolkusová
Monika Hovorková, Daniela Černá
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
1 2.C 2018323 1 3.A 2017128 1 3.B 2017202 1 4.A 2016106
2 2.C 2018311 2 3.A 2017119 2 3.B 2017222 2 4.A 2016114
3 2.C 2018307 3 3.C 2017318 3 3.B 2017216 3 4.A 2016110
4 2.C 2018329 4 3.C 2017320 4 3.B 2017211 4 4.A 2016120
5 2.C 2018301 5 3.C 2017323 5 3.B 2017203 5 4.A 2016105
6 2.C 2018331 6 3.C 2017319 6 3.B 2017206 6 4.A 2016104
7 2.C 2018322 7 3.C 2017328 7 3.B 2017220 7 4.A 2016101
8 2.C 2018320       8 3.B 2017226 8 4.A 2016115
9 2.C 2018306       9 3.B 2017215 9 4.A 2016112
10 2.C 2018315       10 3.B 2017214 10 4.A 2016117
11 2.C 2018304       11 3.B 2017213 11 4.A 2016118
12 2.C 2018313       12 3.B 2017223 12 4.A 2016107
13 2.C 2018303                  
14 2.C 2018302                  
15 2.C 2018309                  

Školní skupina

4.C

4.B + 5.B

5.A

5.C

Výuka online

Ilona Zapletalová
Markéta Hůrková, Jakub Svatoš
Ondřej Šíp
Tereza Olšinová

Výuka ve škole

Slávka Čechlovská 
Jan Košina, Olina Drbalová
Simona Petránková
Věra Hrušková
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
p.č.
třída
variabilní symbol
1 4.C 2016305 1 4.B 2016220 1 5.A 2015127 1 5.C 2015328
2 4.C 2016317 2 4.B 2016218 2 5.A 2015126 2 5.C 2015319
3 4.C 2016326 3 4.B 2016201 3 5.A 2015130 3 5.C 2015304
4 4.C 2016307 4 4.B 2016213 4 5.A 2015103 4 5.C 2015313
5 4.C 2016314 5 4.B 2016214 5 5.A 2015111 5 5.C 2015317
6 4.C 2016324 6 4.B 2016212 6 5.A 2015122 6 5.C 2015327
7 4.C 2016328 7 5.B 2015216 7 5.A 2015112 7 5.C 2015309
8 4.C 2016319 8 5.B 2015225 8 5.A 2015101 8 5.C 2015316
9 4.C 2016329 9 5.B 2015205 9 5.A 2015117 9 5.C 2015305
10 4.C 2016323 10 5.B 2015224 10 5.A 2015113 10 5.C 2015320
11 4.C 2016306 11 5.B 2015212 11 5.A 2015109 11 5.C 2015329
      12 5.B 2015228 12 5.A 2015108 12 5.C 2015306
      13 5.B 2015222 13 5.A 2015120      
      14 5.B 2015206 14 5.A 2015116      
      15 5.B 2015211 15 5.A 2015110      

Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině (od 25. 5. 2020)

Přihlášení žáci přijdou do školy 25.5.2020 (prosíme, přijďte mezi 7:50 - 8:00) na místo srazu jejich školní skupiny, které bude označeno a bude je tam očekávat paní učitelka nebo vychovatelka (parkoviště a jeho okolí před hlavním vchodem).

Rodiče v pondělí 25.5. 2020 předají vyučujícímu dané Školní skupiny:

 1. originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny;

 2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem 25.5.2020;

 3. písemnou informaci o případném samostatném odchodu dítěte ze školy (respektujeme časy odchodů v 13:00, 16:00, 17:00 hodin) nebo o samostatném odchodu na kroužek (dítě odchází za vedoucím kroužku samo a po ukončení se do skupiny již nevrátí).

 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, kdy cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 1.týden bude „aklimatizační“, v mírnějším tempu. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.
 • Každé ráno se žáci se shromáždí ve vyznačeném prostoru (parkoviště a okolí před hlavním vchodem) před školou dle jednotlivých skupin. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy vstupují žáci pouze v doprovodu učitele v 8:00 hodin.
 • Předání žáků po skončení výuky proběhne opět ve vyznačeném prostoru před školou v čase, který je uveden v přihlášce (v 13:00, 16:00 nebo 17:00 hodin). Odchod žáka bez doprovodu musí být písemně předán vyučujícímu.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu ani před školou.
 • Žáci vstupují do školy pouze s rouškou. Po vstupu do školy bude žákům změřena teplota a musí použít dezinfekci na ruce.
 • V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce. Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…).
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky.
 • Žák si do školy přináší učebnice, pracovní sešity, penál s potřebným vybavením, přezůvky, vhodné oblečení, svačinu a pití.
 • Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečností a hygienická pravidla. Žáci, kteří nemají oběd přihlášen, budou po celou dobu s ostatními ve školní jídelně.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
  resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Složení skupin žáků je neměnné. Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném pavilonu a patře školy nebo na školním hřišti vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky.

V Praze dne 22.5.2020
Mgr. Bc. Jitka Kopáčová, v.r., ZŘ školy     Mgr. Ing. Vít Beran, v.r.,  ředitel školy

 

INFORMACE PRO ŽÁKY NA I. STUPNI ŠKOLY O PROVOZU ZŠ KUNRATICE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ZŠ Kunratice bude v souladu s citovaným usnesením a dalšími vládou stanovenými podmínkami v rámci ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 realizovat prezenční výuku formou tzv. školních skupin, přičemž školní skupiny budou tvořeny maximálním počtem žáků 15 a jejich složení, pokud to bude možné z organizačních, technických nebo personálních důvodů, bude ctít ročník žáka. Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy není z organizačních, technických nebo personálních důvodů zaručeno. Stejně tak nebude ze stejných důvodů možné zaručit každému žákovi ve školní skupině jeho třídního učitele. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, kdy cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogem. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.

 • Zákonní zástupci žáka o přijetí do školní skupiny žádá ředitele školy formou níže přiložené žádosti v termínu do pondělí 18. 5. 2020. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty.
 • Žádost je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a odeslat emailem oskenovanou nebo ofotografovanou do školy k rukám ZŘ Jitky Kopáčové – jitka.kopacova@zskunratice.cz. Originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku.
 • Seznam přijatých žáků do školní skupiny bude zpřístupněn na webu ZŠ Kunratice dne 20. 5. 2020, a to pod variabilním symbolem žáka.
 • Složení školních skupin stanoví škola 22.5.2020. Složení skupin je neměnné.
 • Žáci budou chodit do školy od 8:00 – 13:00 nebo od 8:00 – 16:00 nebo od 8:00 - 17:00 hodin – označíte v ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ ke stažení ve formátu .docx nebo .pdf nebo pod textem.
Prezenční výuka v rámci školní skupiny je dobrovolná a přednostně dle kapacitních a provozních možností budou přijímány děti rodičů, resp. zákonných zástupců, kteří nemohou s ohledem na své zaměstnání/povolání zajistit péči o svou dceru/svého syna během dne. ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ke stažení ve formátu .docx nebo .pdf nebo pod textem. Další informace na stránce: Postupné otevírání škol a SVČ v ČR.

V Praze dne 11.5.2020
Mgr. Bc. Jitka Kopáčová, v.r., ZŘ školy     Mgr. Ing. Vít Beran, v.r.,  ředitel školy

Příloha č. 2

Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině (od 25. 5. 2020)

 • Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na webu pod VS žáka 20.5.2020.
 • Přihlášení žáci dochází do školy a odchází z ní podle stanoveného rozvrhu, se kterým jsou seznámeni a který je umístěn na webu školy v pátek 22.5.2020.
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy vstupují žáci v doprovodu učitele, s kterým se setkají před vchodem do školy. Žáci vstupují pouze s rouškou. Po vstupu do školy musí žáci na recepci, popřípadě po příchodu do třídy použít dezinfekci na ruce.
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Složení skupin žáků stanoví škola, bude žákům sděleno předem a je neměnné (maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě). Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném pavilonu a patře školy nebo na školním hřišti vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu ani před školou.
 • Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečností a hygienická pravidla.

Podrobnější informace v dokumentu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 a na webu ZŠ Kunratice v článku: Postupné otevírání škol a SVČ v ČR