Šablony OP VVV III

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 26.2.2021
Šablony OP VVV III

Ve škole realizujeme projekt v rámci výzvy OPVVV č. 02_20_081 Šablony III - pro hlavní město Praha s názvem "Podpora personálních kapacit a rozvoj projektové výuky na ZŠ Kunratice". 

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím poskytování služeb školního poradenského pracoviště a realizací projektových dnů
zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Projekt realizujeme od 1.9.2020 do 28.2.2022. 

V rámci projektu realizujeme následující aktivity: 

3.II/3 - Školní psycholog: ve škole působí školní psycholožka na 1,0 úvazku

3.II/12 - Projektový den ve výuce: zrealizujeme 6 projektových dní ve spolupráci s odborníkem z praxe v rozsahu 4 vyučovacích hodin na témata z oblasti polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání a podpory podnikavosti, kreativity a logického myšlení. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Soubory ke stažení