Metodika integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Publikoval Vít Beran
Datum 21.10.2018
Metodika integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

V rámci realizovaného projektu v ZŠ Kunratice OP PPR Inkluze cizinců, jehož aktivity u nás probíhají od října 2016 byla vytvořena metodika, která má za cíl poskytnout pedagogům základní informace týkající se problematiky práce se žáky s odlišným mateřským jazykem.

Metodika vznikla ve spolupráci PhDr. Petry Wernischové, Patricie Gerhard, PhDr. Kateřiny Fořtové a Ing. Gabriely Novákové.

Metodika je k dispozici na této webové stránce školy ke stažení a v tištěné podobě k zapůjčení ve sborovně, u školní psycholožky PhDr. Kateřiny Fořtové nebo asistentek žáků s OMJ Inny Zayats, Anny Jirákové a Lucie Vaněčkové. Doufáme, že zpracované materiály budou pro pedagogy inspirativní a nápomocné při jejich výuce a práci se žáky s OMJ.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. V případě dotazů se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana nebo na asistentku projektu Ing. Gabrielu Novákovou.