Projekt: "Kolegiální podpora formou párové výuky" zahájen

Publikoval Vít Beran
Datum 2.1.2016
Projekt: "Kolegiální podpora formou párové výuky" zahájen

Projekt jsme zahájili k 1. září 2014 vytvořením sítě spolupracujícíh škol. Nositelem projektu je ZŠ Kunratice Praha, která metodicky podporuje ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ Staňkov, MŠ a ZŠ Tomáše Šobra Písek, ZŠ Dobronín, ZŠ TGM Mnichovice, ZŠ Jílové u Prahy a MŠ, ZŠ a ZUŠ Jesenice u Prahy.

KAMARÁDI VZDĚLÁVÁNÍ

První informace - Z webů spolupracujících škol - Připojené soubory

Hlavní myšlenkou projektu je ověřit, že spolupráce dvou učitelů založená na kolegiální podpoře ve výuce umožňuje, aby se každé dítě aktivně rozvíjelo, učilo a prožívalo při výuce radost. V rámci projektu se bude na zapojených školách prezentovat metodika párové výuky vyvíjená a zaváděná s podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ v ZŠ Kunratice od školního roku 2010/2011. Součástí je také spolupráce s rodiči a zapojení „rodičovských“ organizací při školách do podpory párové výuky. Výstupem projektu bude metodický materiál ze škol z různého prostředí, který bude obsahovat příklady dobré praxe spolupráce dvou učitelů i školy a rodičů. Metodický materiál bude na závěrečné konferenci poskytnut na elektronickém nosiči. Průběh projektu bude představen a průběžně aktualizován na webových stránkách ZŠ Kunratice.

První informace:

1) 8.9.2015 - Pracovní a organizační setkání s řediteli škol a vybranými zástupci z řad učitelů - PROGRAM: organizační zajištění projektu, průběh projektu, role v projektu, smlouvy, výkyza práce ... - setkání a navazující seminář vedli - Veronika Doležilová a Vít Beran.

2) 7.10.2015 - Setkání učitelů, párových učitelů a vedení škol v ZŠ Kunratice - nahlédněte do fotogalerie.

Program:

- návštěvy v hodinách

  3. vyučovací hodina  4. vyučovací hodina 
1. skupina  p.uč. Jana Kopecká čtení p.uč. Jana Kopecká matematika
pár. uč. Zuzana Olmrová 2.A pár.uč. Markéta Hůrková 2.A
2. skupina  p.uč. Jakub Svatoš SKN p.uč. Lenka Veisová český jazyk
pár.uč. Tea Cholevová 3.A pár.uč. Barbora Kapcová 1.B
3. skupina  p.uč. Karin Vašátová   p.uč. Eva Jenšíková český jazyk
pár.uč. Markéta Hůrková 2.C pár.uč. Tea Cholevová 2.B
4. skupina  p.u. Anna Havelková matematika p.uč. Anna Havelková český jazyk
pár.uč. Barbora Kapcová 1.A pár.uč. Tereza Olšinová 1.A

- oběd
- organizační informace - Vít Beran
- sdílení učitelů a párových učitelů s "návštěvníky"
- seminář Mgr. Jany Kopecké a MgA. Bc. Olgy Králové
- závěr setkání

ZŠ Kunratice ZŠ Jesenice ZŠ Jílové ZŠ Staňkov ZŠ Mnichovice ZŠ Propojení ZŠ T. Šobra ZŠ Dobronín


Kolegiální podpora formou párové výuky

projekt podporovaný Nadačním fondem České bankovní asociace KAMARÁDI VZDĚLÁVÁNÍ

 

Z webů spolupracujících škol:

- Základní škola Jílové u Prahy - Projekty a my - Párové vyučování na naší škole - Párové vyučování - ...

- ZŠ a MŠ Dobronín - Facebook - O projektu - ...

- ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice u Prahy - Prezentace - ...