Stavíme nový dům pro nové šesťáky

Publikoval Vít Beran
Datum 12.7.2020
Stavíme nový dům pro nové šesťáky

Dobrý den budoucí šesťáci, dobrý den rodiče. Pro nový školní rok 2018/2019 budeme otvírat tři šesté třídy po 26 žácích. Na této stránce se budete postupně dozvídat, co nového Vás bude čekat. Šesťáci, budeme potřebovat vaši spolupráci. První úkol, je pro Vás již připraven zde na této stránce a současně jeho zadání Vám bude doručeno třídními učiteli nebo se zaslaným rozhodnutím. Termín odevzdání je stanoven na 27. června 2018. Těšíme se na Vás i na to, že po dobrém startu ve školním roce 2017/2018 pokračujeme ... „STAVÍME NOVÝ DŮM PRO ŠESŤÁKY“.

Školní rok 2017/2018 byl ve znamení postupného zavádění nového školního vzdělávacího programu, který zatím pracovně nese název: „Stavíme nový dům…“. Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme.

První kroky ke vzdělávacímu programu budou jako první prožívat první a šesté ročníky. Filosofie projektu „Stavíme nový dům pro prvňáky a šestky“, vychází z vize projektu „Pomáháme školám k úspěchu“: Každý žák se učí naplno a s radostí, a také z měnící se doby a jejích potřeb. Při přípravě školního vzdělávacího programu hledáme odpověď na to, co budou naši žáci potřebovat, až budou dospělí? Předpokládáme, že učení bude organizováno tak, že děti bude bavit, že každý žák bude nacházet svou příležitost k seberealizaci, bude nacházet podporu jak od svých spolužáků, tak od svých učitelů a také rodičů. Projekt bude zajištěn maximální spoluprací týmu učitelů. Na nich bude velká plánovací a realizační odpovědnost.

A je tu první úkol - zadání ke stažení je na konci stránky ;-)

Milá budoucí šesťačko, milý budoucí šesťáku,

vítáme Tě na druhém stupni základní školy a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Abychom měli ve třídě príma partu a přátelskou atmosféru, chtěli bychom se již před začátkem školního roku o tobě něco dozvědět. Prázdniny utečou jako voda a druhý týden v září nás čeká adaptační kurz, kde se ještě více seznámíme. Během roku nás pak čekají různé třídní nebo ročníkové projekty a akce.

Prosíme Tě tedy, abys do 27. června 2018,
nebo co nejdříve po tomto datu,
do školy doručil svou „vizitku“.

Jak má tato „vizitka“ vypadat?

Na čtvrtku formátu A4 nalep svou fotografii a připoj i své jméno a příjmení a odpověz, prosím, na následující otázky. V Tvé kreativitě a originalitě se meze nekladou. Piš v celých větách.

  • Co rád děláš ve svém volném čase? 
  • Jaké předměty tě ve škole baví a proč? 
  • Máš nějakého kamaráda, se kterým bys chtěl být ve třídě? Napiš jeho/její jméno. Mohou být i dva.
  • Máš nějaké vlastnosti, které na tobě ostatní oceňují? (nebo které na sobě oceňuješ sám)
  • Co očekáváš, že se v šesté třídě naučíš? Co očekáváš, že zažiješ?
  • Co máš opravdu rád, co tě těší, co ti dělá radost?

Vytvoř pětilístek na téma JÁ A ŠKOLA /pokud nevíš co je to pětilístek, tak pod textem nalezneš ke stažení vysvětlení ;-)/:

Téma: JÁ A ŠKOLA

Jaký jsem     ___________________     _________________

Co dělám     _______________     _______________     _______________

Věta ______________     _____________     ____________     ________________

Synonymum pro to celé    ____________________

 

Těšíme se na viděnou v září a přejeme krásné a pohodové prázdniny.

S pozdravem a přáním krásného dne třídní učitelé a ředitel školy Vít Beran.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dostavba nových učeben umožňuje, abychom od školního roku 2017/2018 otvírali tři šesté třídy io ve školním roce 2018/2019.

Dle počtu žáků, kteří se z pátých tříd budou přijati na víceletá gymnázia nebo základní školy s určitým zaměřením a celkového počtu žáků v ročníku, budeme do nových šestých tříd doplňovat 19 nových spolužáků.

Pro nový školní rok 2018/2019 budeme otvírat tři šesté třídy po 26 žácích. Třídy jsme doplnili novými žáky, kteří si podali žádost v pořadí:

1. žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium);
2. žáci, ZŠ Šeberov (dohoda starostů MČ Praha Kunratice a MČ Praha Šeberov); 
3. žáci, s trvalým bydlištěm v obci Praha;
4. žáci, s trvalým bydlištěm mimo obec Praha.

Všechny zaregistrované žáky, respektive jejich zákonné zástupce v těchto dnech kontaktujeme.

Vít Beran, ředitel školy