ŠROŤÁK devítek - 19. 3. - 23.3.2018

Publikoval Vít Beran
Datum 20.9.2018
ŠROŤÁK devítek - 19. 3. - 23.3.2018

Milí deváťáci, Vážení rodiče, od pondělí 19. 3. do pátku 23. 3. 2018 proběhne na naší škole ZŠ Kunratice intenzivní přípravné soustředění na přijímací zkoušky na SŠ z Čj a M = ŠROŤÁK.

Během Šroťáku si děti ověří svoje znalosti a dovednosti, zjistí na čem je ještě potřeba zapracovat, zažijí atmosféru psaní testů s časovým omezením 60 minut. Zároveň se jim od vyučujících dostane zpětné vazby a budou mít možnost s nimi konzultovat případné problematické či chybně řešené úlohy.

Věříme, že tento projekt oceníte jak děti, tak i Vy rodiče, a proto Vás prosíme o písemné a vlastnoručně podepsané potvrzení, že jste se seznámili s programem a obsahem Šroťáku pro žáky 9. tříd v týdnu od 19. března do 23. března 2018 a že berete veškeré informace na vědomí. Přihlášku děti obdržely od třídních učitelů.
Za školu Michal Střítezský, Pavlína Rosická, Jana Kerzelová, Martin Skýva a Vít Beran

Šroťák devítek od 19. 3. do 23.3.2018

pondělí

úterý

středa

8:00-8:45 ŠROŤÁK - TŘÍDNICKÁ HODINA - zahájení týdenního projektu
8:55-10:55 Čj (Ros a Ský)
10:55-11:30 (přestávka)
11:30-13:30 M (Skýva a Kerzelová)
od 13:30 (oběd)
konzultace (nepovinná): 14:15 – 14:45 (M), 15:00 – 15:30 (Čj)
8:00-10:00 M a Čj (Skýva a Rosická)
10:00 - 10:45 (přestávka)
10:45-12:45 M a Čj (Kerzelová a Ský)
od 12:50 (oběd)
konzultace (nepovinná): 13:30 – 14:00 (Čj), 14:10 – 14:40 (M)
8:00-10:00 Čj a M (Rosická a Skýva)
10:00-10:45 (přestávka)
10:45-12:45 M a Čj (Kerzelová a Ský)
od 12:50 (oběd)
Seminář z Čj 13:30-15:00 (Ský) a zároveň konzultace z Čj
konzultace (nepovinná): 13:30 – 14:00 (M), Rosická 14:10 – 14:40 (Čj)

čtvrtek

pátek

víkend

8:00-10:00 M a M (Kerzelová a Skýva)
10:00-10:45 (přestávka)
10:45-12:45 M a Čj (Skýva a Rosická)
od 12:50 (oběd)
konzultace (nepovinná): 13:30– 14:00 (Čj), 14:10 – 14:40 (M)
8:00-10:00 Čj a M (Ský a Kerzelová)
10:00-10:45 (přestávka)
10:45-12:45 Čj a Čj (Rosická a Ský)
od 12:50 (oběd)
13:00 - 13:45 ŠROŤÁK - reflexe týdenního projektu žáků devátých tříd
domácí reflexe dětí a rodičů ;-)

Soubory ke stažení