Festival pedagogické inspirace 2014

Publikoval Vít Beran
Datum 18.9.2015
Festival pedagogické inspirace 2014

DEN UČITELŮ byl v naší škole svátkem naplněným učení, sdílení i předávání zkušeností na FESTIVALU PEDAGGOGICKÉ INSPIRACE. Ten byl přehlídkou inspirativních příkladů dobré učitelské práce a příležitostí pro sdílení zkušeností více jak 270 pedagogů ze sedmi základních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Připraveno bylo více než 50 praktických dílen, které vedli pedagogové pro své kolegy z ostatních škol. Pozváni byli také výborní externí lektoři. Mezi významnými hosty byla přítomna radní Magistrátu hlavního města Prahy paní Mgr. Ludmila Štvánová, paní starostka Městské části Praha Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová a její zástupkyně Ing. Lenka Alinčová a pan Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. vedoucí oddělení Odboru vzdělávání - 21 MŠMT ČR. Přítomni byli také členové Expertní rady projektu, vedení Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., pedagogičtí konzultanti a člen správní rady nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION pan Mgr. Jan Leiner.


   … aby každý žák zažíval úspěch!

                   ZŠ Kunratice, Praha
                                    28. 3. 2014

 

Přihlašování do dílen ZDE

Vyplnění ZPĚTNÉ VAZBY - ZDE

První fotografie ze setkání pedagogů - ZDE