Moudrá kunratická kuchařka

Publikoval Vít Beran
Datum 4.9.2016
Moudrá kunratická kuchařka

Dlouho jsme nevěděli jak si poradit, ale pak nás napadla ... MOUDRÁ KUNRATICKÁ KUCHAŘKA ...

MOUDRÁ KUNRATICKÁ KUCHAŘKA

Naše základní škola tento školní rok 2015/2016 oslaví 80-té narozeniny od založení. Přemýšleli jsme se třídou, jak tohle výročí hezky oslavit. Škola a pan ředitel sice nějakou slavnost plánují, ale napadlo nás také nějak pomoci. Naši rodiče a prarodiče chodili jako děti do stejné školy jako my. Od té doby se toho dost změnilo. Jak v naší škole jako budově tak v chování žáků i učitelů. Zajímalo by nás např. Jak se dříve děti zabavovaly o přestávkách? Co dělaly po škole? Nebo jak probíhaly vyučovací hodiny? Co nosily k svačině? Nakonec nás napadlo, že z receptů místních babiček, maminek i ostatních, kteří tuto školu navštěvovali, vyrobíme kuchařskou knihu. Kuchařka by ale nebyla jen tak obyčejná, byla by neobyčejná a úplně netradiční. Recepty už sbíráme, ale chceme do ní doplnit i moudra babiček. Pracovně jí říkáme „MOUDRÁ KUCHAŘKA“. Dále bude obsahovat něco jako životní rady starších a zkušenějších, které si myslíme, že dnešním dětem a mládeži chybějí. Informace o dřívější době nám poskytnou babičky a dědečkové z domova seniorů a z blízkého okolí. O kontakty bychom se postarali společně s našimi spolužáky a jejich rodiči, kteří pochází z Kunratic. Naši netradiční kuchařku bychom chtěli po vytištění rozdávat na školní oslavě tohoto výročí, která proběhne asi v neděli 27.3.2016 v budově naší školy. Bude takové setkání a vzpomínání absolventů, učitelů i žáků naší ZŠ v Kunraticích. K tomuto setkání budou také přizváni senioři z Klubu důchodců a z Domova pro seniory v Kunraticích, které v průběhu realizace projektu navštívíme a stanou se tak spolutvůrci naší kuchařky. Vyvrcholením odpoledne bude ochutnávka z receptů, které napečeme a navaříme a dáme babičkám a dědečkům k porovnání s nějakými moderními recepty. Žádáme vás o pomoc s realizací tohoto našeho nápadu. Byla by pro nás čest zrealizovat náš nápad a předat zkušenosti starší generace mladým lidem. Myslíme si, že se na spoustu důležitých věcí zapomíná a že historie je dobrá učitelka do života.
Od Nadačního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdrželi 29 030 Kč. Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám přispěli do naší kuchařky receptem, moudrem či vzkazem. Některé recepty se nám do publikace již nevešly, ale jsme moc vděčné, že jste s námi ochotně spolupracovali a našli si čas na vyplnění našeho dotazníčku či na osobní setkání. 

Jmenovitě díky: Jiřině Koblihové, Anně Macháčkové, Haně Benešové, Vendule Flegrové, Marii Riegerové, Marii Zavadilové, Jarmile Chejnové, Mileně Vladykové, Haně Hýžové, Miroslavě Zubaté, Noře Nedvědové, Ivě Vrabcové, Tereze Švábové, Pavlíně Hruškové, Ivaně Kabelové, Běle Mayerové, Janě B

urešové, Haně Pellechové, Jindře Chomátové, Ludmile Genzerové, Boženě Jokešové, Janě Lachmanové, Marii Hotovcové, Haně Kratochvílové, Marii Skramovské, Anně Nové, Vlastě Vyhlídalové, Ireně Janečkové, Věře Šablové, Světlaně Kerzelové … a nakonec naší paní učitelce Katce Círové za krásné obrázky, které s námi na hodině VV namalovala jako ilustrace do této knížečky, Petře Wernischové za pomoc při komunikaci se seniory a Jakubu Zvěřinovi, který s námi vše absolvoval a podporoval nás v našem nápadu.

Terka, Míša a Bára - VII.A

Aleně Fáčkové, která dětem pomáhala s realizací projektu, byl udělen 26. 07. 2016 od vydavatele EDUin, o. p. s. odznak - Účastník programu Extra třída 2015/2016 – patron

Držitel odznaku byl garantem žákovského projektu realizovaného v rámci vzdělávacího programu pro školy Extra třída. Vzdělávací program Extra třída je určen pro žáky 7.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, v jeho rámci třídní kolektivy připravují a realizují veřejně prospěšné projekty. Informace o programu: www.extratrida.cz. Jako garant projektu prokázal držitel následující dovednosti: • podpora žáků v projektových aktivitách ve všech fázích přípravy a realizace projektu • využívání výukových metod z metodické příručky k programu Extra třída • komunikace s realizátorem programu Extra třída a poskytovatelem grantu • motivace žáků • koordinování skupinové práce • práce se skupinovou dynamikou třídy • práce v online prostředí na webové stránce programu • zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, průběžná a závěrečná evaluace práce.

Odznak je udělen za úspěšné dokončení projektu.

 

Soubory ke stažení