ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU

Publikoval Vít Beran
Datum 18.9.2015
ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU

Nahlédněte do vzdělávacího webu Školákem v Protektorátu určeného učitelům, školní mládeži i širší veřejnosti, který se zabývá každodenností v českých školách v době 2. světové války.

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz

Jedná se o jeden z výstupů stejnojmenného projektu Památníku Terezín.

Web je rozdělen na dvě základní části.

První část je určena zejména učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na příkladu školství. Naleznou zde také metodické modely (modelové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.).

Druhá část webové stránky je určena zejména školní mládeži, ovšem jejím uživatelem může být prakticky kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se v ní každý současný školák může s přihlédnutím ke svému věku a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by chodil v době Protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny didakticky zpracovaným obrazovým materiálem i dobovými zvukovými nahrávkami. Tento materiál pochází nejen ze sbírek Památníku Terezín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě webu předcházel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy a muzei v České republice a zahraničí.

Projekt byl realizován s finančním přispěním mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience, jíž je Památník Terezín akreditovaným členem.

Pokud s webem budete pracovat na školách, naplní se záměr, s kterým vznikal - upozornit mládež na principy chování totalitních režimů na příkladu školního prostředí.

Mgr. Jan Špringl
vedoucí vzdělávacího oddělení
Památník Terezín