Zjednodušená kresba zvířete

Publikoval Kateřina Círová
Datum 16.1.2022
Zjednodušená kresba zvířete

STYLIZACE V UMĚNÍ 

Milí žáci,

Tento obrázek pochází z paláce v Knossosu, to bylo palác legendárního krále Minoa. Legendární hrdina Theseus zde porazil Minotaura v labyrintu. 

 

Egejci žili v přímém kontaktu s přírodou. Proto se přírodou inspirovali i v umění. Své paláce si zdobili přírodními motivy.

Všimněte si, jak jsou siluety ryb a důležité části těla zvýrazněny černou linií. Proč myslíte, že autor malby zvolil tento postup?

Prohládněte si skutečné delfíny a porovnejte je s malbou.

Delfíni z paláce v Knossosu mají černou linií zvýrazněné důležité tvary, které jsou pro ně charakteristické. Různými barvami jsou zdůrazněné taky různé části těla. Celkový tvar je naopak zjednodušený. Říká se tomu stylizace.

Pro porovnání si prohlédněte delfína z Kréty, fotografii a pak podobu stylizace delfína do loga. Logo má vždy jednoduchý tvar a barvy. 

                

 

Stylizace je způsob tvorby, kdy se inspirujeme skutečností a vytvoříme novou podobu, například ornament. Snažíme se zjednodušit jakýkoliv složitý vzor. Tato metoda je používaná v umění, například v designu. Nevyobrazujeme zbytečně detaily, ale snažíme se vystihnout podstatu a charakter. Pro stylizaci konkrétní věci je třeba vypozorovat tvary nebo barevnost, a to vše pak uplatnit při návrhu ornamentu.

Příkladem využití stylizace při zobrazení přírodních motivů v současném umění je, v již v minulých příspěvcích zmíněná, britská ilustrátorka Camilla Perkins. 

     

 

Nyní už máte představu o tom, co je stylizace.

Dobrovolný úkol: Zkuste podle fotografie jakéhokoliv zvířete vytvořit jeho stylizaci - zjednodušený obrázek zvířete.