Náboženství

Publikoval Veronika Valínová
Datum 2.2.2021

Zadání 

1) Přečtěte si všechny výroky a rozhodněte dle svých dosavadních znalostíjestli se jedná o pravduči ležMůžete tipovat 

2) Pusťte si video.  

3) Rozhodněte po zhlédnutízda se jednalo opravdu o pravduči lež.  
2) Lživé výroky opravte tak, aby tvrzení bylo pravdivé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7WKUjN9ZvI&ab_channel=Komensk%C3%BD2020