ETIKETA

V druhém týdnu domácího vzdělávání se 7. ročníky ve VOZ zabývaly pravidly společenského chování. Žáci si mohli vybrat několik možných výstupů podle vlastních preferencí: mohli vyplnit testík na internetu a tím si ověřit své znalosti, nebo mohli výtvarně zpracovat některé z témat formou komiksu či krátkého videa. A jak se jim práce dařila? Posuďte sami!