Ryby – nejpočetnější skupina obratlovců

Publikoval Vít Beran
Datum 14.9.2021
Ryby – nejpočetnější skupina obratlovců

Ryby, česky též kostnaté ryby, je skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou a skřelemi kryjícími žábry. 

Výuka: Stavba těla ryb - Rozmnožování a chov ryb - Sladkovodní ryby - Mořské ryby - Laboratorní práce
Zadání úkolu: VÝLOV DOLNOMLÝNSKÉHO RYBNÍKA - Fotky

Ryby - opora

Podpora v učebnici strana 12 až 21. Pracovní sešit strana 9 a 13 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Ryby - Stavba těla ryb: 481 009; Rozmnožování a chov ryb: 481 010; Sladkovodní ryby 1 a 2: 481 011, 481 012; Mořské ryby: 481 013.
Čekají nás 3 hodiny práce a laborka, která bude s pochutnáním, připravte se i na Rybí – testNavazující cvičení: Kruhoústí, paryby - Paryby - Témata: Kruhoústí, paryby - Ryby

VÝLOV DOLNOMLÝNSKÉHO RYBNÍKA – ČTVRTEK 16.9.2021

Čeká nás exkurze a program Pražských lesů. Budeme nejen pozorně poslouchat, ale budeme si dělat poznámky a z exkurze připravíme komentované video nebo prezentaci. Pracovní list se zadáním a kritérii ke stažení ZDE

Cílem je, aby ten, kdo vytvořené video či prezentaci shlédne, se představované i naučil.

 • Budeme pracovat ve tříčlenných skupinách na jednom z témat – každý má ve skupině dvě role.
 • Na závěr prezentace položíme spolužákům dvě ověřující otázky.
 • Hodnocené podle kritérií budou všechny prezentace a vybrané/vylosované budou veřejně prezentovány.
 • Termín odevzdání do zadání v Microsoft Team je do pátku 24.9.2021 do 16:00 hodin.

Témata:

 1. Jak probíhá výlov Dolnomlýnského rybníku?
 2. Jaká je druhová rozmanitost ryb chovaných v Dolnomlýnském rybníku?
 3. Co předchází ve vývoji kapra tomu, že se v Dolnomlýnském rybníku vyloví jako dospělý?
 4. Osvědčené či nové recepty z ryb vylovených v Dolnomlýnském rybníku + zpracování kapřího masa.
 5. Co vše žije v a okolo Dolnomlýnského rybníku – popis s fotografiemi či videem ekosystému rybník.

Kritéria hodnocení:

 1. Formát – video (2 až 3 minut) nebo prezentace (cca 7 snímků s vlastními fotografiemi).
 2. Názornost – vlastní fotografie/video s vysvětlujícím textem (popis, titulky, komentář).
 3. Správnost předávaných informací (zdroj učebnice, encyklopedie, odborné stránky na internetu).
 4. Dvě ověřující otázky jako zpětná vazba, zda diváci porozuměli sdělení – klíčové informace, které si máme zapamatovat.
 5. Spolupráce v týmu – aktivní zapojení, konkrétní role, které při prezentaci představí (mediální sběrač / moderátor / tvůrce prezentace / ověřovatel správnosti získaných informací / tazatel / koordinátor hlídající termíny a zadání).

Informace:

 

Stavba těla ryb

Rozmnožování a chov ryb

Sladkovodní ryby

 • učíme se poznávat naše nejběžnější ryby s pomocí atlasu ryb

Mořské ryby 

Podívejte se do světa korálových útesů. Na zopakování si vyberte z následujících dokumentů:

Laboratorní práce a zkoušení v týdnu – pracovní list číslo 8 + v učebnici je zadání LP na konci knihy - strana 120.

Fotky