Komunikační síť - CNS - nositelé signálů - smyslové vnímání - chemičtí poslové = Co mají společného?

Publikoval Vít Beran
Datum 21.5.2021
Komunikační síť - CNS - nositelé signálů - smyslové vnímání - chemičtí poslové = Co mají společného?

K řízení lidského organismu se v průběhu vývoje vytvořily dva specializované řídící systémy: nervový a humorální systém. Řízení a regulace kteréhokoliv orgánu v těle se neobejde bez informací, jejichž záznam a přenos zabezpečují receptory. K řízení lidského organismu se v průběhu vývoje vytvořily dva specializované řídící systémy: nervový a humorální systém. Jedním ze základních principů řízení je princip zpětné vazby. 

Řízení organismu - opora - Problematice budeme věnovat 4 až 5 vyučovacích hodin - Asynchronní výuka - Videa - ...

Řízení organismu - opora

Podpora v učebnici: 

Komunikační síť: strana 88 až 89 - CNS - řídící centrum: strana 90 až 92 - nositelé signálů: strana 93 až 95 - vnímání světa: strana 96 až 97 - sluch: strana 98 až 99 - zrak: strana 100 až 101  - chemičtí poslové: strana 102 až 103. 

Pracovní sešit:

Nervová soustava: strana 49 až 51 - smyslové orgány: strana 52 až 54 - hormonální soustava: strana 55. 

Škola s nadhledem - procvičuj:

Nervová soustava: 482 049 - Mozek a mícha: 482 050 - Sympatikus a parasympatikus: 482 051 - Chuť, čich, hmat: 482 052 - Sluch: 482 053 - Zrak: 482 054 - Hormonální soustava: 482 055 a Nervová a hormonální soustava, smysly – test.

Obrázky v učebnici a pracovním sešitě jsou i ve 3D. Stáhni si aplikaci (OS android) do telefonu či tabletu - návod na deskách učebnice. 

Biologie člověka - Biomach, výpisky z biologie

Problematice budeme věnovat 4 až 5 vyučovacích hodin

  • Komunikační síť
  • CNS - řídící centrum
  • Nositelé signálů
  • Vnímání světa
  • Sluch
  • Zrak
  • Chemičtí poslové
  • ...................................

Padlet:

Komunikační síť - CNS - nositelé signálů - smyslové vnímání - chemičtí poslové = Co mají společného? (padlet.com)

V Padletu naleznete program jednotlivých hodin + zadání pro přípravu.

Poznámky:

- vyplněné pracovní listy z pracovního sešitu odevzdej do ZADÁNÍ v Microsoft Teams. Odevzdané po 4.6.2021 do 16:00 hodin budou hodnoceny jako neodevzdané.

Asynchronní výuka

Zadání na padletu - Komunikační síť - CNS - nositelé signálů - smyslové vnímání - chemičtí poslové = Co mají společného? (padlet.com).

Videa

Kdo řídí lidské tělo? – NEZkreslená věda III - Bing video
Přírodověda - Nervová soustava - Bing video
Up close with a human brain - BBC News - YouTube
Brain 101 | National Geographic - YouTube
Byl jednou jeden život 1986 10 Neurony - Bing video
Byl jednou jeden život - Mozek - Bing video
Byl jednou jeden život - 23 Hormony - Bing video
Byl jednou jeden život - Hormony - Bing video
Byl jednou jeden život - 11 Oko - Bing video
Byl jednou jeden život - 12 Ucho - Bing video