Domácí výuka - Fyzika 8 - 1.6. - 5.6.

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 28.5.2020
Domácí výuka - Fyzika 8 - 1.6. - 5.6.

FY1201 : Zúčastni se online konzultací z fyziky ve středu 3.6. od 11:00.
Pokud se hodiny nemůžeš zúčastnit, písemně odpověz do sešitu na otázky:

Jak lze předcházet úrazu elektrickým proudem?
Jaká je první pomoc při zásahu elektrickým proudem?
Jak velký elektrický proud představuje pro člověka nebezpečí?
Proč je elektrický proud nebezpečný?

 

FY1202 : Tento úkol splň do konzultací ve středu 3.6.

V online hodině se budeme věnovat bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči.
Pat a Mat si s tím moc starostí nedělali.
Podívej se na díl s názvem "Parkety" a napiš jim alespoň 3 doporučení, co by raději dělat neměli, pokud nechtějí přijít k úrazu elektrickým proudem.

Např: "Vytrhávat zásuvku ze zdi asi není úplně dobrý nápad."

Na online hodině budeme s těmito údaji dále pracovat, proto je nahraj k zadání na MS Teams včas.

( Pokud si s úkolem nebudeš vědět rady, napiš zásady bezpečnosti dle obrázků níže:)