Domácí pokus - Karteziánek

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 28.2.2021
Domácí pokus - Karteziánek

Pomůcky

Plastová láhev ( alespoň 1,5 litru), ohebné brčko a kousek plastelíny.

Popis pokusu:

Nejprve si z ohebného brčka a a kousku plastelíny vyrobíme potápěče podobně jako na obrázku:
Bádáme v kroužku fyziky


V jiné nádobě, nebo přímo v otevřené lahvi si vyzkoušejte, že potápeč ve vodě plave (těsně nad hladinou neklesá ke dnu).

Poté naplníme lahev zcela vodou a potápeče do láhve a láhev uzavřeme.

Provedení a záznam pokusu:

Co se děje s potápěčem, když láhev oběma rukama stiskneme?
Co se stane s potápěčem, když stisk uvolníme?
Podaří se ti docílit toho, aby se potápěč vznášel uprostřed lahve?


Zadání úkolu:

Popis či záznam průběhu pokusu a odpovědi na položené otázky (písemně, nebo jako komentář ve videu) odevzdej v MS Teams.

Provedení celého pokusu si můžeš prohlédnout i zde.