Dějepis - distanční výuka (8. - 12. 3.)

Publikoval Iveta Jeřábková
Datum 5.3.2021
Dějepis - distanční výuka (8. - 12. 3.)

Milí sedmáci,

v minulém týdnu se naše pozornost obracela k nástupu Lucemburků na český trůn. Dozvěděli jsme se o seznámení Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. V tomto týdnu se budeme věnovat panovníkovi, kterého jistě velice dobře znáte a mnohé si o něm pamatujete z 1. stupně. Tím panovníkem není nikdo jiný než Karel IV.

Pokud by se chtěl někdo podívat do učebnice, najde toto téma na stranách 74 až 77.

Zadání úkolu z dějepisu si vysvětlíme v online hodině a bude také nahrané v MS Teams.

Pokud se objeví problém, vyvstane otázka, se kterou bych Vám mohla pomoci, napište mi e-mail nebo zprávu v MS Teams.

 

Přeji Vám příjemný a úspěšný týden!

Iveta Jeřábková