Oborové práce - Co by oborová práce měla obsahovat?

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 8.10.2017
Oborové práce - Co by oborová práce měla obsahovat?

Informace o tom , co by měla oborová práce obsahovat, jsou napsané ve školní knížce. Zde si je můžeš prohlédnout online.

titulní stranu

Neboli úvodní strana oborové práce. Titulní stranu neupravuji, pouze vyplňím textová pole.

úvod oborové práce

Proč jsem si téma zvolil? Co mě na problematice tématu zajímá? Co už o problematice tématu vím?
Čím si myslím, že by mohlo být téma pro mě i ostatní zajímavé, které informace by mohly být nejen pro mě, ale i pro ostatní přínosné a důležité?
 Vytyčení 2-3 hlavních cílů, kterými se chci v rámci oborové práce zabývat=Co chci v tématu oborové práce sledovat? Kam se v problematice plánuji dostat? Na co se chci zaměřit? Jak budu zjišťovat informace?
Přehled informačních zdrojů=Jaké informační zdroje jsou k tématu oborové práce k dispozici a kde je mohu nalézt?

obsah oborové práce

Obsah je vygenerovaný automaticky. Stačí aktualizovat automatické pole.

jednotlivé kapitoly

písmo, řádkování, rozsah textu na stránku, počet stránek (viz. ŠK str.15 = tabulka)

text práce formulovat vlastními slovy = neopisovat a nekopírovat z informačních zdrojů
(doporučení: vypsat si v bodech z informačních zdrojů důležité poznatky, ověřit jejich pravdivost v několika
informačních zdrojích a následně formulovat vlastní věty)
umět vysvětli cizí, neobvyklá, odborná, zastaralá slova použitá v oborové práci = zavést si slovníček slov
uvádět přesné znění informačních zdrojů = viz. tabulka ve školní knížce na straně 15
počet stránek textu A 4
9. ročník = 6
8. ročník = 5
7. ročník = 4
6. ročník = 3
písmo 12 a řádkování 2
minimální počet řádků na stránce =22

závěr oborové práce

Co se mi podařilo splnit = viz. úvod = splnění vytyčených cílů?
K jakým zjištěným názorům k problematice se přikláním, se kterými nesouhlasím?
Vlastní náhled na téma, vlastní názor.
Na co by se ještě dalo upozornit?
Jak se mi pracovalo?
Co mi činilo největší problém?

zhodnocení oborových dnů

Ohlédnutí za oborovými dny. Doporučené, ale nepovinné.

slovníček pojmů

Každý použitý termín=cizí slovo, historický pojem vysvětlit a slova abecedně seřadit

přílohy (obrázky, grafy, tabulky ...)

informační zdroje (literatura) s přesnou citací = viz. školní knížka na str.15 (tabulka)