4. a 5. oborový den

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 2.5.2018
4. a 5. oborový den

Informace k posledním dnům určených k dopisování a kompletaci oborových prací.

Oba dny budou probíhat v učebně FYZIKY od 8:00 h do 12:35 h

 

s sebou:

- oborovou práci v elektronické podobě (úvod - obsah - sepsaná literatura - jednotlivé kapitoly)

- školní knížku s napsanou a zákonným zástupcem podepsanou informací o konci obou dnů

- vlastní PC (notebook) = pokud je to možné

- fotografie ze 3. zážitkových oborových dnů - v elektronické podobě (kdo má)

- knihy a jiné zdroje k oborové práci

 

Co se bude dělat?

žáci, kteří mají oborovou práci odevzdanou, shlédnou film Atentát z roku 1964

žáci, kteří neodevzdali oborovou práci, budou ji dopisovat 

- všichni zkompletují a odevzdají oborovou práci

 

- společně vytvoříme POSTER o oborových dnech Operace Anthropoid

 

odevzdání oborové práce - vytištěné = do 10. května 2018 do 17:00 h na recepci školy

- žáci 9. ročníku = svázaná práce (jednostranný tisk, barevné fotografie)

- žáci 6.-8. ročníku = stačí jednotlivá stránky oborové práce vložit do košilek a svázat v rychlovazači (portfoliu) = stačí černobílé fotografie, oboustranný tisk

- tisk a svázaní oborové práce zajišťuje přednostně pro žáky 9. ročníku kancelář paní R. Lukešové (od čtvrtka 3. května 2018), vždy do 14:00 h = ne na počkání, nutno počítat s časovou rezervou !!!

 

(Děkujeme p.uč. Střítezskému za inspiraci ctrl+c)