Kde se vzal, tu se vzal, Fred …

Publikoval Vít Beran
Datum 14.1.2017
Kde se vzal, tu se vzal, Fred …

Není náhoda, že se Fred objevil právě v 21. století. Do karet mu nahrává rychlý technologický rozvoj a s ním i vybavení českých škol moderními ICT. Současné trendy ve vzdělávání nabízejí nové možnosti ve využití multimediálních výukových materiálů ve výuce. Dnes, více než kdy jindy, mají učitelé možnost názorně demonstrovat probíranou látku v hodinách pomocí videí, animací nebo ilustrací. Díky tomu mohou žáci snadněji pochopit komplexní učivo a lépe si ho zapamatovat.

Fred si je těchto výhod vědom, proto je jeho cílem podpořit smysluplné využití ICT ve výuce a především pomoci učitelům nalézt kvalitní a ověřené digitální materiály, které je možné použít ihned ve výuce. Více na portále NAKLADATELSTVÍ FRAUS a FREDOVI