Filmový seminář Školního klubu 2016/2017 - CO JE TO FILM

Datum 30.10.2019
Vážení přátelé,
 
jelikož je ve školách stále málo projektů s filmovou tématikou, rozhodla jsem se i letos pro projekt s názvem Filmový seminář Školního klubu. 
S Free Cinemou to není první projekt, ten se uskutečnil před 3 lety a měl název Filmová akademie od A do Z. Vznikly 2 krátké filmy: Ne, pane, učiteli a TV Kunratice.
 
Ve Filmovém semináři se žáci seznámili - co je to film, vyprávěli si o těžkém životě filmových průkopníků, prošli si lunaparkem filmových vynálezů a dozvěděli se o základech animace.
 
Závěrečná projekce krátkých animací a filmu - Co je to film - proběhla na premiéře v historickém kině Ponrepo, které sídlí v historicky cenném refektáři staroměstského Konviktu. Tento objekt jsme si  mohli všichni prohlédnout a i navštívit promítací kabinu, kde jsme seznámili s veškerou historickou technikou, nutnou k filmové projekci. Slavnostní odpoledne za účasti rodičů, kamarádů a známých mělo slavnostní atmosféru. Každý žák od projektu očekával něco jiného. Jak byli s projektem spokojeni jsme se dozvěděli z úst samotných protagonistů po promítání již zmiňovaných filmů.
 
Filmu je 122 let a stále nás udivuje! Kde jinde bychom zažili smích, strach, radost, pláč...
Věra Hrušková, vedoucí školního klubu