ZŠ Kunratice je FAKULTNÍ ŠKOLOU

Publikoval Vít Beran
Datum 8.2.2016
ZŠ Kunratice je FAKULTNÍ ŠKOLOU

Dne 12.1.2011 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Základní školou Kunratice a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. V září 2015 jsme byli přijati mezi fakutní školy Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecké fakulty.


Nedílnou součástí přípravy budoucích učitelů jsou pedagogické praxe na různých typech škol. Má-li být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.

Jsme ...

Fakultní škola,
Univerzity Karlovy v Praze,
Pedagogické fakulty
a partnerská škola 
projektu Klinická škola
Fakultní škola, 
Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecké fakulty

 Na základě úspěšného splnění všech kritérií byl ke dni 12. 1. 2011 do 31. 8. 2017 udělen souhlas s užíváním názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.

Dne 29.9.2015 byla ZŠ Kunratice zařazena mezi fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty.