Úřední deska

Vývoj počtu žáků v ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 30.9.2018
Vývoj počtu žáků v ZŠ Kunratice

Jsme škola, která stále navyšuje počet tříd na I. stupni i na II. stupni školy. Původně byl záměr, aby ZŠ Kunratice byla 18 třídní základní školou. Od změny ve vedení školy se počet žáků každý rok zvyšuje. Od školního roku 2012/2013 přijímáme do prvních tříd již jen žáky z Kunratic.

Kapacita dle rejstříku škol:
- do 31.8.2007 - 377 žáků
- od 1.9.2007 - 540 žáků /po dostavbě školy - kapacita by mohla být naplněna ve školním roce 2012/2013/
- od 1.9.2011 - 600 žáků /postupný přechod na 27 třídní základní školu - po třech třídách v ročníku/
- od 1.9.2013 - 690 žáků /postupný přechod na 27 třídní základní školu - po třech třídách v ročníku/

Školní rok  97/98  98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06
Počet žáků 313 309 304 325 343 363 340 327 345
I. stupeň 215 206 196 221 213 205 188 165 178
II. stupeň 98 103 108 104 130 158 152 162 167
Počet tříd 12 12 13 14 15 16 16 15 16
Průměrný počet žáků ve třídě 26,1 25,8 23,4 23,2 22,9 22,7 21,3 21,8 21,6

 

Školní rok  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15
Počet žáků 337 354 400 425 483 524 572 583 626
I. stupeň 190 194 265 300 327 351 396 401 417
II. stupeň 147 143 135 125 156 173 176 182 209
Počet tříd 15 15 17 18 20 22 23 23 24
Průměrný počet žáků ve třídě 22,5 23,6 23,5 23,6 24,2 23,8 24,9 25,3 26,1

 

Školní rok  15/16  16/17  17/18  18/19  19/20  20/21  21/22  22/23  23/24
Počet žáků 624 634 661 716 720  745      
I. stupeň 417 431 436 464 435  435      
II. stupeň 207 203 225 252 285  310      
Počet tříd 24 24 25 26 26  27      
Průměrný počet žáků ve třídě 26,0 26,1 26,5 27,5 27,7  27,6