Vyjádření pedagogických pracovníků ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 5.11.2019
Vyjádření pedagogických pracovníků ZŠ Kunratice

Vážení rodiče, milí žáci. Pedagogové naší školy mě 4. listopadu 2019 seznámili se svým vyjádřením ke stávce učitelů dne 6.11.2019 se závěrem: "... My níže podepsaní, pedagogičtí pracovníci ZŠ Kunratice, považujeme vyhlášenou stávku za obsahově nevhodnou a takticky velmi nešťastnou. Jasné a jednotné cíle stávky nevidíme, a proto ve středu 6. listopadu, i přestože jsme si vědomi problémů ve školství, budeme dělat to, co umíme nejlépe, to, proč jsme do školství šli – budeme vzdělávat naše žáky.". Kolegyním a kolegům děkuji a jistě i vy rodiče oceníte jejich odpovědný a odvážný postup. Vít Beran, ředitel školy

Vyjádření pedagogických pracovníků ZŠ Kunratice ke stávce učitelů dne 6. 11. 2019

Chceme stávkovat a máme pocit, že má cenu stávkovat. To, že je školství smešně podfinancováno, že z toho pramení většina problémů, je nám opravdu velmi zřejmé.

Avšak stávka má smysl, pokud je zřetelný jasný cíl, za který budou všichni křičet jednotným hlasem, který povede k dlouhodobější změně.
Aby stávka byla úspěšná, musí být palčivý problém podpořen veřejností. Musí být zřetelné, za co se stávkuje, co je jejím záměrem. Řádně nepřipravená a nezdůvodněná stávka může poškodit obraz a sympatie učitelské obce u veřejnosti. Učitelé působí nejednotně a celý tento kočkopes nevyvolá u společnosti podporu.
Středeční stávkou se tak nemůže dosáhnout uspokojivé systémové změny, která by zásadně obrátila školství k lepšímu. Jeden z možných následků je odstoupení Roberta Plagy, což považujeme za nešťastné řešení, jelikož ho shledáváme po dlouhé době jako schopného člověka v křesle MŠMT.

My níže podepsaní, pedagogičtí pracovníci ZŠ Kunratice, považujeme vyhlášenou stávku za obsahově nevhodnou a takticky velmi nešťastnou.
Jasné a jednotné cíle stávky nevidíme, a proto ve středu 6. listopadu, i přestože jsme si vědomi problémů ve školství, budeme dělat to, co umíme nejlépe, to, proč jsme do školství šli – budeme vzdělávat naše žáky.

Svým podpisem signovala toto vyjádření velká část pedagogů ZŠ Kunratice.