Školní zpravodaj - prosinec 2012 - Vánoce

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019
Školní zpravodaj - prosinec 2012 - Vánoce

Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsku svit, zavři teď oči a nastav dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. Krásné a pohodové Vánoce přejí všichni ze ZŠ Kunratice.

 

DĚKUJEME VÁM

Dvanáct měsíců roku 2012 uteklo jako voda v řece. Čím více se ve škole snažíme proměňovat naši školní práci a více času věnujeme rozvoji školy, tím je rok kratší. V závěru kalendářního roku 2012 chceme poděkovat všem, kteří naši školu, její pedagogy a tím i žáky podpořili. Věřte, Vážení rodiče, že si podpory velmi ceníme. Bez ní bychom v současné situaci nemohli na pedagogický rozvoj školy ani pomyslet. Poděkování však patří nejen Vám, rodičům našich žáků, ale také paní starostce Ing. arch. Ivaně Kabelové a jejím kolegům z Městské části Praha Kunratice. Děkujeme i všem dalším podporovatelům a sponzorům … I tento rok, díky Vašim darům, jsme na rozvoj školy takto získali více jak jeden milion korun. Poslední Vaše sponzorské aktivity umožnili, že v I. C mají novou interaktivní tabuli, že jsme získali příspěvky na nákup interaktivních výukových programů, na podporu třídních projektů a na dofinancování asistentů pedagoga k integrovaným žákům. Pro asistenty se prostředků nedostává dlouhodobě. Z pražského magistrátu dostáváme normativně tak málo prostředků, že kvalifikované asistenty musíme od ledna přeřadit do 5. platové třídy. To není dobře a proto i zde hledáme možnosti vícezdrojového financování. 

Samostatné poděkování patří nadaci manželů Kellnerových „THE KELLNER FAMILY FOUNDATION“. Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu zažíváme v ZŠ Kunratice nebývalý pedagogický rozvoj.                                 Vážení rodiče děkujeme.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2013 přeje Vít Beran, ředitel školy.

Foto - Vít Beran - z hodiny přírodopisu v VIII.B a Mikulášky den v režii deváťáků

Soubory ke stažení