Šesťáci - Sportcentrum Brandýs nad Labem

Publikoval Vít Beran
Datum 4.8.2017
Šesťáci - Sportcentrum Brandýs nad Labem

I ubytovatel, kterého máme ověřeného, se může dostat do problému. Obratem jsme situaci řešili i s náhradním programem na zbytek Týdne sportů, turistiky a objevů v Praze.

Vážení rodiče,

po zjištění problému s obtížným hmyzem u jedné žákyně, kontaktoval vedoucí pobytu pan učitel Marek Pilař dne 20.6.2017 kolem 21:00 hodiny vedení školy. Byl konzultován další postup, neprodleně byla kontaktována Krajská hygienická stanice a ubytovatel poskytl další pokoje. Připojuji reakci, která byla zaslána 21.6.2017 v průběhu dne.
Ani nás změna programu netěší. Děti byly v Brandýse šťastné a měly bohatý program. Od čtvrtka rána navazuje pro šesťáky pražský program. Jsme rádi, že se nám podařilo zařídit i bazén.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkuji kolegům, třídním učitelům a jejich zástupcům i paní zástupkyni Jitce Kopáčové.
Za pedagogy školy Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

---------------------------------------------------------------------
Od: Dana Taclová <Dana.Taclova@khsstc.cz>
Datum: 21.06.17 14:19 (GMT+01:00)
Komu: Pilař Marek <marek.pilar@zskunratice.cz>
Předmět: RE: Oznámení výskytu štěnic

Vážený pane Pilaři,
děkujeme za sdělení, hned dnešního dopoledne jsme rovněž kontaktovali pana Čeňka a dohodli jsme provedení okamžitého dezinsekčního zásahu provedeného odbornou firmou jak v pokoji, kde byl obtížný hmyz zachycen, tak v sousedních prostorech.
Bohužel výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních je v současnosti obrovský problém v rámci nejen republiky, ale prakticky všude ve světě, přičemž účinnost látek, které s v boji s nimi užívají, je (s ohledem na jejich možnou toxicitu ve vztahu k lidskému organismu) ne vždy úplně dostatečná.
Ve Sportcentru Brandýs je o běžnou i speciální ochrannou dezinsekci řádně dbáno, případný výskyt obtížného hmyzu je průběžně monitorován prostřednictvím „monitorovacích staniček“, přes to bohužel k výskytu štěnic může docházet.
„Naštěstí“ štěnice nepatří mezi hmyz, který je přenašečem infekčních chorob.
S provozovatelem jsme v kontaktu a mohu říci, že se ve spolupráci s námi vždy snaží podobné situace operativně řešit.

S pozdravem

MUDr. Dana Taclová
Vedoucí oddělení protiepidemického
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Dittrichova 17 128 01 Praha 2
tel: +420 234 118 254, 724 129 610
fax: +420 224 922 499
e-mail: dana.taclova@khsstc.cz
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e