Recepce Školní družiny

Publikoval Vít Beran
Datum 11.2.2017
Recepce Školní družiny

Nárůst počtu dětí ve školní družině nás přivedl k otevření RECEPCE ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní družinu navštěvuje v tomto školním roce cca 280 dětí. Provozní možnosti budovy, ale například i množství strávníků, kteří se mají naobědvat v ideálním čase má svá omezení. Proto jsme vděční všem rodičům, kteří jsou nejen trpěliví, ale svým jednáním a vstřícností jsou nám nápomocni. Děkuji. Vít Beran, ředitel školy

Vzhledem k nárůstu počtu dětí ve školní družině a vzrůstajícímu počtu kroužků, které děti navštěvují, jsme zavedli nový systém vyzvedávání žáků. Ale vše nové je třeba vyzkoušet a vychytat případné zádrhele. Prosíme tedy o trpělivost a vstřícnost. Na konci října systém vyhodnotíme a případně upravíme. Zároveň jednáme s IT firmou o možnosti elektronické docházkové databáze. Věříme, že se nám podaří zavést taková opatření, aby vyzvedávání dětí probíhalo hladce a bez komplikací, nenarušovalo činnost ostatních dětí v ŠD a abychom zajistili maximální bezpečnost našich žáků.
Děkujeme za pochopení a pomoc.

Jménem všech dospěláků z družiny, Jitka Kopáčová, zástupkyně ředitele