Přihlásíte se na nepovinné předměty?

Publikoval Vít Beran
Datum 21.12.2019
Přihlásíte se na nepovinné předměty?

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA - VYUŽIJTE NABÍDKY - přihláška ke stažení a vyplnění je připojena níže pod tabulkou. V novém školním roce máte možnost se přihlásit na Sborový zpěv - sbor VĚTRNÍK, Zdravotní tělesnou výchovu, Konverzaci v Anglickém jazyce, Konverzaci v Německém jazyce, Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, GLOUBÍK, Projekt GLOBE, Školní parlament - předsedové a místopřesdsedové tříd, Školní ekoparlament - ŠEPT a nově i na Mediální výchovu. V připojené tabulce jsou uvedené všechny nepovinné předměty a časy, kdy jsou vyučovány a připojené tabulce naleznete další informace o jednotlivých předmětech - můžete si ji stáhnout na této stránce úplně dole.

 NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
 PRO KOHO?
TERMÍN
VYUČUJÍCÍ 

Pěvecký sbor

1. a 2. ročník

středa od 13:00 do 13:45

Simona Suchanová, Miloslava Čechlovská

3. až 5. ročník

středa cca od 14:00 do 15:30

Miloslava Čechlovská, Simona Suchanová

6. až 9. ročník

středa cca od 15:30 do 17:00

Miloslava Čechlovská, Simona Suchanová

Divadlo

3. až 5. ročník

pátek cca od 13:00 do 14:30

Miloslava Čechlovská

6. až 9. ročník

pátek cca od 14:30 do 16:00

Miloslava Čechlovská

Zdravotní Tv

1. ročník a II.C

středa 5. VH

Petra Kolkusová

II.A, II.B a 3. ročník

středa od 7:10 do 7:55

Markéta Hůrková

4. ročník

pátek od 7:10 do 7:55

Markéta Hůrková

Seminář z Matematiky

5. ročník

středa 8. VH

Hana Hartychová

6. ročník

předmět bude otevřen, pokud se přihlásí dostatečný počet žáků

Ivana Pařízková

7. ročník

úterý od 7:10 do 7:55

Martin Skýva

8. ročník

úterý 8. VH

Petra Dvořáková

9. ročník

středa cca 7. a 8. VH 1 x za 14 dní

Martin Skýva, Jana Kerzelová

 Seminář z Českého jazyka

5. ročník

středa 7. VH

Tom Tychtl

6. ročník

pondělí  od 7:10 do 7:55

Iveta Jeřábková

7. ročník

středa od 14:10 do 14:55

Tom Tychtl

8. ročník

úterý 9. VH

Kateřina Matoušová

9. ročník

středa cca 7. a 8. VH 1 x za 14 dní

Michal Střítezský

Konverzace v Anglickém jazyce

5. ročník

pondělí 8. VH

Linda Tagwerkerová

6. ročník

pondělí 9. VH

Světlana Trebunskikh

7. ročník

pondělí 10 VH

Linda Tagwerkerová

8. ročník

středa 9.VH

Martina Macháčková

9. ročník

úterý 8. VH

Aleš Kolář

Konverzace v Německém jazyce

7. ročník

středa od 15:05 do 16:50

Petra Wernischová

8. ročník

předmět bude otevřen, pokud se přihlásí dostatečný počet žáků

 

9. ročník

předmět bude otevřen, pokud se přihlásí dostatečný počet žáků

 

GLOUBÍK

4. až 5. ročník  

středa od 14:00 do 15:30 1x za 14 dní a 1x za 14 dní od 14:00 do 14:45 ve III.B

Markéta Vokurková

Projekt GLOBE

 6. až 9. ročník

čtvrtek 1x za měsíc od 14:00 do 17:00

Jan Mazůrek

Mediální výchova

  6. až 9. ročník

čtvrtek od 14:35 do 16:00

Tomáš Titěra

Školní ekoparlament – ŠEPT

  3. až 9. ročník

středa 2x za měsíc od 14:00 do 15:30

Helena Staňková, Tereza Doudová

Školní parlament – předsedové

  3. až 9. ročník 

organizační schůzky cca 1x za 14 dní se budou střídat v různých dnech + každé čtvrtletí výjezdní zasedání zasahující do pracovního dne i víkendu

Kateřina Matoušová, Veronika Valínová, Vít Beran

Školní parlament – stravovací výbor

 3. až 9. ročník  

pravidelné jednání před nebo po vyučování 1 x do měsíce kolem 10. dne v měsíci

Vít Beran

Rozvojová skupina

5. a 6. ročník 

dle rozvrhu hodin v rámci vyučování 

Anna Rambousková

Sborový zpěv - sbor VĚTRNÍK
Zdravotní tělesná výchova
Seminář z matematiky
Seminář z českého jazyka
Konverzace v Anglickém jazyce
Konverzace v Německém jazyce

GLOUBÍK
Projekt GLOBE
Mediální výchova
Školní ekoparlament - ŠEPT
Školní parlament – předsedové a místopředsedové
Školní parlament – stravovací výbor

V přihlášce jsou uvedené všechny nepovinné předměty a časy, kdy jsou vyučovány - můžete si ji stáhnout na této stránce.