PF 2019 - ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 14.1.2021
PF 2019 - ZŠ Kunratice

Všichni ze ZŠ Kunratice přejí z celého srdce příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2019.

Práce žáků školy v hodinách výtvarné výchovy vedla Kateřina Círová.

Vážení přátelé, kolegové i naši spolupracovníci ... kamarádi,

chtěl bych Vám všechny lidi z Kunratic popřát příjemné svátky a takovou vánoční a prázdninovou pohodu jakou si přejete.
Moc bych si přál, aby se v roce 2019 naplnilo naše projektové a školní přesvědčení. Dítě chodí do školy proto, aby se tam učilo. „Každé dítě si zaslouží vynikajícího učitele, a to ne náhodou, ale cíleně.“
Uvědomujeme si, že k tomuto cíli potřebujeme všichni, kteří se učíme a učíme druhé pomoc a podporu.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a Vy, kteří budete potřebovat pomoc neváhejte se obrátit na ty, od kterých pomoc očekáváte. Rádi, pokud na to budeme stačit, budeme patřit mezi ně.

Za všechny z Kunratic
Vít Beran

Soubory ke stažení