Opět stavíme, nevjíždějte do areálu školy

Publikoval Vít Beran
Datum 1.7.2017
Opět stavíme, nevjíždějte do areálu školy

V srpnu byla zahájena 4. etapa dostavby školy. Z tohoto důvodu bude po celý školní rok omezen vjezd do areálu školy. Prosíme všechny návštěvníky školy, aby z bezpečnostních důvodů parkovali mimo areál školy. Rodiče, kteří chtějí doprovázet své děti až před hlavní vchod do školy, musí parkovat mimo areál školy. V návaznosti na pavilon B vyroste nový pavilon se 4 učebnami. Vstup do sportovní haly bude v odpoledních hodinách umožněn novým vchodem mezi tenisovým kurtem a staveništěm z ulice Za Parkem. Děkujeme za pochopení. 

Přístavba učeben a přístavba šaten

V roce 2004 nařídil hygienik hlavního města strnout školní pavilony, ve kterých byl zjištěn azbest. Tím přišla ZŠ v Kunraticích jak o učebny, tak o tělocvičnu. Od roku 2006 se zahájila díky vedení radnice dostavba školy. Když, v září 2007 byl slavnostně po dostavbě otevřen celý areál Základní školy Kunratice, byl koncipován pro 18 kmenových tříd a 4 oddělení školní družiny. Škola měla tehdy 15 tříd a 330 žáků a po Kunraticích se hovořilo o tom, že tak velkou školu městská část nepotřebuje.  Dokonce soukromé gymnázium Altis chtělo pro svůj rozvoj získat celý jeden pavilon. Bojoval jsem za to, aby školní areál nám zůstal celý. Školní rok 2014/2015 zahajujeme s 24 třídami a cca 630 žáky. Školní družinu navštěvuje více jak 280 dětí v 10 odděleních. "Družinka" pro svou činnost má jedinou samostatnou prostoru. Děti musí po dopoledním vyučování znovu do kmenových tříd. Každý rok nám počet dětí narůstá o necelou padesátku. "Zahuštění" lidí ve škole je znát i v nově zrekonstruované školní jídelně, která byla znovuotevřena po dostavbě a rozšíření v létě roku 2011. Vývoj počtu žáků ve škole si můžete prohlédnout ZDE. Jsem opravdu rád, že zejména díky paní starostce Ing. arch. Ivaně Kabelové a její tehdejší zástupkyni a současné paní starostce Ing. Lence Alinčové školu postupně dostavujeme do potřebné kapacity.

Děkuji za podporu rozvoje ZŠ Kunratice. Buďme trpěliví.
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Nejprve byly vestavěny dvě třídy v prostoru nad školním klubem - objekt C.

Od září 2015 jsme začali používat novýho pavilon šaten - objekt B

Vážení rodiče,

celkem 33 milionů korun, dostali jsme souhlas od HMP, aby byly jejich peníze využity k rozšíření jídelního prostoru školní jídelny o 108 míst k sezení, k výměně oken a k zateplení staré školní budovy a dále k rozšíření venkovního sportoviště. na začátku nového školního roku Vás nepotěším, protože Vás opět musím požádat o notnou dávku trpělivosti. Roční přestávka „klidu“ ve škole skončila a začala poslední etapa dostavby školy dle studie zpracované již v roce 2012 spol. BOMART, s.r.o. Vzhledem k tomu, že plnou dotaci ve výši 16,5 milionu korun na přístavbu zadního pavilonu o čtyři třídy a kabinet a úpravu školního parkoviště jsme obdrželi jak od Ministerstva školství a mládeže, tak od hl. m. Prahy (HMP), tedy Přístavba čtyř tříd, kterou provádí společnost EMV, s.r.o. z Libuše, potrvá až do května příštího roku, ostatní práce plánujeme na příští letní prázdniny.

Na druhou stranu stávající nepohodlí přinese velmi pozitivní výsledek znamenající, že skončí přeskupování žáků ze tří pátých tříd do dvou přeplněných šestých tříd. Budou tak moci nadále fungovat již stmelené kolektivy.
Přeji Vám, Vašim dětem i všem zaměstnancům školy úspěšný školní rok 2016/2017.

Ing. Lenka Alinčová, starostka
MČ Praha-Kunratice


Projekt na dostavbu pavilonu pro 4 další učebny, který podali naši radní - objekt A - vyšel. Od druhé poloviny srpna OPĚT STAVÍME! Celá dostavba školy na cílovou kapacitu 810 žáků (dnes má kapacitu 690 žáků) je koncipována tak, aby došlo k co nejmenšímu zmenšení školní zahrady.

Z tohoto důvodu bude po celý školní rok omezen vjezd do areálu školy. Prosíme všechny návštěvníky školy, aby parkovali mimo areál školy.