Bulletin pro školní rok 2023/2024

Publikoval Vít Beran
Datum 18.9.2023
Bulletin pro školní rok 2023/2024

Snažíme se naplňovat vizi: "Každé dítě se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektuje sebe a druhé."

Bulletin pro školní rok 2023/2024

Novinkou Bulletinu by měla být jeho nadčasovost a propojení se školním webem. Nový bulletin vzniká v těchto dnech. Zvlášť vydáváme bulletin a zvlášť jeho obálku pro školní rok 2023/2024. Právě v ní najdete všechny důležitá data a kontakty. Pěkné počtení.

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání. Představte si základní školu, ve které se každé dítě učí naplno a s radostí. Školu, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch a mají chuť se stále zlepšovat. Školu, do které rádi posíláte své děti nebo vnoučata a do které byste sami rádi chodili. Vizí projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ je, že se k tomuto ideálu může přibližovat každá základní škola v České republice, tedy i naše škola Základní škola Kunratice. ...

Školní rok 2023/2024 - organizační zajištění – ZDE. Kontakty i na obálce bulletinu.

Vážení rodiče,

"Pro život, ne pro školu se učíme..." napsal několik let před začátkem našeho letopočtu slavný římský filozof Seneca. A tím se naše škola maximálně všestranně podporovaná kunratickou radnicí řídí. A máme se čím chlubit. Vzdělání nespočívá jenom v biflování, ale škola musí také rozvíjet polytechnické obory, což se v naší škole v hojné míře děje. Ve škole jsou velmi intenzivně využívané dílny jako kuchyňka, dílna pro kutily, keramická a hudební dílna. Maximálně je využívaná sportovní hala, kterou v budoucnosti doplní ještě jedna menší hala. Sport je pro děti velice důležitý, pro jejich zdravý vývin. Škola ale myslí i na velmi nadané děti a má pro ně speciální programy. Pro spokojený školní život je také velmi důležitá dobrá strava. Nová vedoucí školní jídelny využívá svých zkušeností z prestižních světových restaurací a se svým týmem připravuje v obyčejné školní kuchyni fantastická jídla.

Tím vším chci říct, že naše škola vytváří podmínky skutečně pro všechny děti ať již pro více studijní typy, tak pro děti manuálně či umělecky nadané.

Přeji Vám a Vašim dětem úspěšný školní rok, abyste jej prožili ve zdraví, štěstí a pohodě a aby se Vaše děti do kunratické školy skutečně těšily.

Ing. Lenka Alinčová,
starostka MČ Praha Kunratice