Bulletin pro školní rok 2022/2023

Publikoval Vít Beran
Datum 8.9.2022
Bulletin pro školní rok 2022/2023

Novinkou Bulletinu by měla být jeho nadčasovost a propojení se školním webem. Zvlášť vydáváme Bulletin a zvlášť jeho obálku pro školní rok 2022/2023, kterou o prázdninách připravujeme. Právě v ní najdete všechny důležitá data a kontakty. Pěkné počtení.

SNAŽÍME SE NAPLŇOVAT VIZI:

"Každé dítě se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektuje sebe a druhé."

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání. 

Naše vize

Představte si základní školu, ve které se každé dítě učí naplno a s radostí. Školu, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch a mají chuť se stále zlepšovat. Školu, do které rádi posíláte své děti nebo vnoučata a do které byste sami rádi chodili. Vizí projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ je, že se k tomuto ideálu může přibližovat každá základní škola v České republice, tedy i naše škola Základní škola Kunratice. ...

Školní rok 2022/2023 - organizační zajištění - ZDE

Vážení rodiče,

kunratická radnice velice úzce spolupracuje jak se Základní školou Kunratice a Mateřskou školou Kunratice, tak i se všemi místními organizacemi či soukromými školami a školkami. Na školní rok 2019/2020 tak pro Vás jak naše základní škola, tak kunratická radnice připravili mnoho zajímavých mimoškolních aktivit. Sledujte proto webové stránky školy i radnice a Kunratický zpravodaj, kde se o všech akcích s předstihem dozvíte.
Přeji Vám a Vašim dětem, aby školní rok 2019/2020 proběhl bez problémů. Přeji Vám, aby se Vám vše dařilo, a aby Vaše děti prožily ve škole mnoho dobrého a odnesly si na ni jenom pěkné vzpomínky.

Ing. Lenka Alinčová,
starostka MČ Praha Kunratice