Běh RUN and HELP a SPORTOVNÍ DEN 1. 6. 2015

Publikoval Vít Beran
Datum 7.11.2015
Běh RUN and HELP a SPORTOVNÍ DEN 1. 6. 2015

VYSTOUPILI JSME ZE ŠEDIVÉHO DAVU… A JSME BAREVNÍ - CHARITATIVNÍM BĚHEM JSME ZÍSKALI 152926,- Kč!  Tradice charitativních běhů v ZŠ Kunratice = Běh Teryho foxe, Běh naděje, Stavíme školu v Africe ... Letos během Run and Help podpoříme předškoláka, který běhat nemůže. Díky Vaší podpoře pomůžeme i dalším. Konto Bariéry nám pomohlo vytipovat, ty kteří pomoc potřebují.

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 12. 6. 2015 jsme ve sportovní hale za účasti všech žáků a pracovníků školy slavnostně předali sbírku z charitativního běhu RUN and HELP. Podařilo se získat neuvěřitelných 152 926, - Kč. Šek jsme předali paní Kristýně Jakubcové z Konta Bariéry. Poděkovat dětem přišel Péťa s maminkou a Damiánek s rodiči. Protože finanční obnos předčil naše očekávání, pracovníci z Konta Bariéry vytipovali další děti, kterým můžeme pomoci. O přesném vyúčtování a rozdělení financí Vás budeme informovat nejpozději v září. Rádi bychom ještě jednou poděkovali našim žákům s jakým úsilím a nasazením běhali a vám, rodičů za jejich podporu a finanční dary.

Peníze, které jsme vyběhali opravdu pomohli!

Damián – vozík - 50000,- Kč; Julie (2) – sluchadla - 25000,- Kč; Adéla (24) – výcvik asistenčního psa - 20000,- Kč; Petr (6) – vozík - 10649,- Kč; Lucka (10) – sluchadla - 25000,- Kč; Marie (11) – vozík - 20000,- Kč.

RUN
= svým během přispěješ někomu, kdo běhat nemůže = 
HELP

 


Smyslem je umožnit Petrovi, aby mohl navštěvovat školu tak, jako vy.

Šestiletý Petr se pohybuje po kolenou. Od tří měsíců života má diagnostikovanou genetickou vadu. Pro samostatný pohyb potřebuje odlehčený vozík, na který mu chceme přispět.

Máte známé či kamarády, kteří by také chtěli podpořit Petra? Ať běží s námi. 

Odměna běžců – Barevné víření, na které potřebuješ bílé či černé tričko!
Běhá se známé kolečko v parku (třídy pohromadě v určený čas sportovního dne). Každý běžec má svého sponzora (rodiče, kamaráda, ...).  Po doběhnutí se sečtou kolečka. 

Důležité termíny:

- do 28.5.2015 odevzdat sponzorský list  na recepci školy

- 1.6.2015 - RUN and HELP - sportovní den

- od 1.6.2015 do 4.6.2015 přineste sponzorský dar do společné pokladničky umístěné na recepci školy

- 12. 6. 2015 v 8:15 společně předáme sponzorský dar Petrovi a jeho mamince ve sportovní hale 

Program SPORTOVNÍHO DNE - 1. 6. 2015:

1. část – Run and Help - ZÁMECKÝ PARK
2. část – sportovní disciplíny areál a sportoviště školy
3. část – Barevné víření (za podmínek splnění běhu)

Sportování v areálu školy:
V areálu školy bude připraveno 20 disciplín, mezi stanovišti se pohybujte ve trojicích, sportujte fér, dodržujte pravidla slušného chování, hlídejte si svou kartu (zápis výsledků), rekordmani jednotlivých disciplín budou oceněni, hlídejte si včasný příchod na sraz k Run&Help do parku.