AHOJ PO PRÁZDNINÁCH

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019
AHOJ PO PRÁZDNINÁCH

Může se to zdát, jako by to bylo snad minulý týden, co byl první školní den. Uteklo to jako voda v řece. Byl to dobrý školní rok, plný učení, různých programů pro děti i nás dospělé ve škole. Opět jsme udělali krok v rozvoji školy a to zejména s podporou projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. 

Tak jako tradičně Vás v posledním čísle Školního zpravodaje seznámíme s úspěchy našich žáků.

Z prázdninového batohu mám rád písničku, ve které se zpívá …

Vždyť přece „puťák“ je cestou za Sluncem
a Slunce tak krásné je.
Tam na vrcholu hory blízko je,
Mě neodradí žádná bestie!

Príma prázdniny, žádné nemoci a zlomené nohy a 3. září 2012 začne nový školní rok.

Příprava rozvrhu pro nový školní rok

V novém školním roce nám přibude nová školní třída. Z tohoto důvodu a s podporou Městské části Praha Kunratice dojde k úpravě dvou odborných učeben na kmenové třídy. Přijdeme o učebnu výpočetní techniky – VT2, kterou nahradíme mobilní učebnou. Dále přesuneme stávající keramickou dílnu a dílnu do prostoru současného kabinetu paní psycholožky a kabinetu výtvarné výchovy. V rámci stěhování bude nově paní psycholožka přestěhována do současné kanceláře Střediska volného času a vedoucí Střediska volného času se bude stěhovat do historické budovy školy. V chodbách historické budovy vybudujeme nové kanceláře.


Z čeho budete vybírat:
Od září bude ve škole o padesát žáků více oproti tomuto školnímu roku (cca 575 žáků) a počet tříd se zvýší o jednu – na 23 kmenových tříd. Prostorové omezení nás bude výrazně limitovat při stavbě rozvrhu. Proto je důležité, aby se všichni žáci přihlásili na nepovinné a volitelné předměty první školní dny, kdy budeme sestavovat rozvrh hodin. Na samostatných přihláškách si děti s rodičovskou pomocí vyplní svůj závazný zájem pro nový školní rok. Závazně se budete moci přihlásit prostřednictvím třídních učitelů 4. září 2012.

Nabídka pro 1. -9. třídu – nepovinné předměty: 

 • Pěvecký sbor Větrník
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Školní časopis

Nabídka pro 5. -9. třídu – nepovinné předměty:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce – projekt Od břehů moře až po vrcholky hor (projekt je spojen s pobytem dětí v Dánsku a s recipročním pobytem dánských dětí v ČR)
 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z matematiky

Nabídka pro 3. -9. třídu - zapojení do řízení školy:

 • EKOPARLAMENT

Nabídka pro 6. ročník – volitelné předměty:

Německý jazyk nebo skupina cvičení (cvičení z ČJ, z matematiky, z anglického jazyka)
Poznámka: u žáků sedmých, osmých a devátých ročníků je tato volba již uzavřena od šestého ročníku – pokračují do vyššího ročníku ve skupině, do které jsou zařazeni.

Nabídka pro 8. a 9. ročník – volitelné předměty:

-žáci 8. tříd volí jeden předmět;
-žáci 9. tříd volí dva různé předměty.

 • Estetický seminář
 • Programování
 • Přírodovědný seminář 
 • Sportovní hry


Třídní učitelé budou určitě s žáky jejich volbu konzultovat, představí jim jednotlivé předměty. Bylo by vhodné, aby si např. ti, kteří chtějí jít studovat na víceletá, či čtyřletá gymnázia, uvědomili, že jsou právě pro ně určeny nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce, Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky. Tato volba by měla rozšířit počet hodin učebního plánu a tedy i prohloubit jejich znalosti a dovednosti. Ve škole nebudeme otvírat přípravné kurzy k přijímacímu řízení na střední školy. Jsme přesvědčeni, že tyto nahrazují volitelné či nepovinné předměty.

Soubory ke stažení