Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2016
Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

V roce 2006 vzpomeneme 270. výročí založení školy v Kunraticích a 10. výročí otevření Základní umělecké školy na kunratickém katastru. V minulém roce (2005) bylo vzpomenuto 120. výročí výstavby nové jednopatrové školní budovy (čp. 57), 100. výročí přestavby stodoly na obecnou školu (čp. 7), 70. výročí zřízení Masarykovy měšťanské školy (čp. 470) a 25. výročí ukončení stavby druhé místní mateřské školy (čp. 880). Tato významná výročí kunratického školství byla podnětem k vypracování a vydání této publikace.

V publikaci je uveden vývoj kunratického školství za uplynulých 270 let, tj. od jedné třídy vrchnostenské školy až po vysokoškolská pracoviště (detašované pracoviště Vysoké školy ekonomické a vysokoškolské koleje). Avšak je nutno si uvědomit, že v roce 1736 měla obec Kunratice cca 200 obyvatel a v roce 2005 jich měla MČ Praha-Kunratice již přes 6000.
Již před dvaceti lety (tj. čtvrttisíciletí výročí) jsem soustředil značné množství informací a dokumentů o kunratickém školství, avšak publikace nebyla zpracována, neboť v tomto období probíhala intenzivní příprava na oslavu 700. výročí založení Kunratic (do této přípravy jsem byl rovněž zapojen). Podařilo se pouze hlavní myšlenky zahrnout do článku „250 let školství v Kunraticích", která byla součástí publikace „700 let Kunratic (1287-1987)".
Vzhledem k tomu, že byly připraveny podklady o kunratickém školství k 250. výročí založení školy, je těžiště této publikace zaměřeno na aktualizaci tohoto období a jako doplněk je přidáno dvacetileté období (pouze materiálně-technické podmínky).

Publikace si neklade nárok na úplnost ani vědeckost. Jsem si vědom toho, že některé informace by bylo vhodné rozšířit nebo upřesnit.
Ing. Zdeněk Zeman, autor publikace je kronikářem ÚMČ Praha-Kunratice

O Kunraticích a z historie Kunratice se dočtete i na oficiálím webu MČ Praha Kunratice - více ZDENahlédněte do publikace, která v roce 2006 byla vydána díky systematické práci pana kronikáře Ing. Zdeňka Zemana a péči paní starostky MČ Praha Kunratice Ing. arch. Ivany Kabelové. V publikaci jsou zveřejněny i dobové fotografie. I s dalšími historickými materiály si je můžete prohlédnout ZDE.

 

Soubory ke stažení