Zimní ozdravný pobyt s lyžováním žáků 1.-3.tříd na Moravské boudě