SPOLEČNÉ PROFESNÍ UČENÍ - Ročníkové plánování - setkávání TU, oborových učitelů, asistentů...