Hrajeme si na školu "Hrajeme si s matematikou"

ZŠ Kunratice | Připravujeme se na školu s budoucími prvňáčky (zskunratice.cz)

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Na tento program se nemusíte přihlašovat. 

Děti, těšíme se na Vás ve škole.

U budoucích prvňáčků s bydlištěm mimo spádový obvod, jejich účast na programu HRAJEME SI NA ŠKOLU nezakládá nárok na přednostní přijetí do první třídy v ZŠ Kunratice. Zapsání dítěte do první třídy se řídí platnou legislativou.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde? Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé. Nezapomeňte na přezůvky a pití.

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

  • 21. únor 2024–středa 15:00 - 16:00 HRAJEME SI S VÝTVARKOU
  • 13. březen 2024–středa 15:00 - 16:00 ČTEME SI S NEČTENÁŘI
  • 3. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 HRAJEME SI S MATEMATIKOU
  • 17. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S ANGLIČTINOU
  • 15. květen 2024–středa 15:00 - 16:00 RADUJEME SE Z POHYBU - s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny 
  • 5. červen 2024–středa - mimořádně až od 17:00 PROGRAM PRO DĚTI (PŘEKVAPENÍ) + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.