Den otevřených dveří

V dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 je možné nahlédnout do vyučovacích hodin.