1. projektový den

PŘIPRAVUJEME...
...projekt napříč ročníkem v režii třídních a zastupujících učitelů u svých tříd.
TU INFORMUJÍ TŘÍDU - čas - místo - program - co s sebou...