MATEMATIKA NÁS BAVÍ

Datum 19.9.2019

Počítáme v MATEMATICKÝCH PROSTŘEDÍCH v matematice pana profesora Hejného. Děti pracovaly s pyramidami, s hady a s malovaným počítáníma vyzkoušely si sebekontrolu, úkoly řešily s chutí a práce je velmi bavila.