Dopravní výchova a projektový den

Zaměřili jsme se v SKN na dopravu. I chodec je účastník silničního provozu a musí dodržovat pravidla, aby sobě a nikomu jinému nezpůsobil něco nepříjemného.

Pracovali jsme s pravidly chodce, malovali značky a seznamovali se s jejich užitím.

Při projektovém dnu jsme si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti:-)