Kolik váží dýně?

Datum 8.1.2015

Tuto velikou dýni si zkusilo odhadnout váhově celkem 300 tipujících.  Do sešitu měl možnost napsat svůj odhad každý,  kdo si troufl. Dosti divoké odhady 1000kg nebo 3kg,  ale i odhady dosti blížící se skutečné váze. Tu jsme zjistili na váze ve školní jídelně a byla 62,5kg. Přesně se netrefil nikdo, ale 63kg nejblíže hned 5 žáků. Adam Janoušek 2C, Alexandra Marková 3C, sestry Baruška a Adélka Nekvasilovi 3Ca4A a Alenka Vokurková 4A. Vítěz měl slíbený dort, jelikož  však nepadla přesná váha,  podělili jsme všech 5 MEDOVNÍKEM. Všichni ještě dostanou po 10ti semenech z té obří dýně a mohou se vynasnažit do příštího roku vypěstovat ještě větší nebo úplně největší :)

Anna Nová