Vánoční projektový den u Matkustajatů z 2.C

Rodiče, korálky, zvířátka a vločky...............