TVOŘÍME - SKŘÍTCI

TÉMATEM JEDNÉ VÝTVARNÉ VÝCHOVY BYLO SPOLUPRACOVAT VE DVOJICI, ZAPOUŠTĚNÍM VODOVEK DO MOKRÉ ČTVRTKY VYTVOŘIT PROSTŘEDÍ PRO SKŘÍTKY. DĚTI SI VYBRAT Z NĚKOLIKA SKŘÍTKŮ NEBO NAKRESLIT A VYBARVIT SVÉHO. NĚKOLIK Z NICH SI OPRAVDU NAKRESLILO SVÉHO ORIGINÁLNÍHO SKŘÍTKA A  POTOM JE  SAMY VYSTŘIHLY A NALEPILY NA PŘIPRAVENÝ SUCHÝ PODKLAD. OBRÁZKY SE MOC POVEDLY:-)