Literární soutěž - cestopis

Publikoval Jakub Svatoš
Datum 18.11.2013

Na literární soutěž jsme dlouho trénovali.

Naučili jsme se psát popis, dále jsme vytvářeli vyprávění. Procvičovali jsme tvorbu osnovy, členění do odstavců, správné psaní přímé řeči.

Přišel osudný den a všichni psali cestopis Do světa fantazie. Každá třída ze svých řad vyvolila tři autory.

Za to, že se v literární soutěži objevila vynikající díla, vděčíme všem, kteří v jednotlivých třídách zodpovědně hlasovali!