Školní klub bubnoval - pozval také Klubík!!

Datum 4.7.2019

Z fotografií je patrno, že první společná akce Školní klub a Klubík se vydařila. P. Šušor s dětmi rozbubnoval nejen klub, ale i celou školu.