Rodičovská kavárna: Párová výuka ve šk. roce 2019/2020

Publikoval Vít Beran
Datum 12.2.2020
Rodičovská kavárna: Párová výuka ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme 28. května 2019 od 18:30 hodin na Rodičovskou kavárnu. Zveme rodiče nejen (budoucích) prvňáčků, druháčků i třeťáčků, ale i všechny ostatní zájemce o dění ve škole. Rodičovská kavárna se uskuteční ve školní jídelně.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

rádi bychom vás seznámili s párovou výukou jako společnou iniciativou rodičů, Základní školy Kunratice a projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ podporovaného nadací The Kellner Family Foundation. Iniciativu rodičů zaštiťuje spolek Patron z. s., což je nezávislá rodičovská organizace, která se školou spolupracuje.

Iniciativa na podporu tzv. párové výuky vznikla z podnětu rodičů na jaře 2012 a spočívá v zavedení dvou učitelů ve třídách celého ročníku alespoň na část týdenní výuky. V 1. ročníku tak děti mohou mít až 7 z 21 hodiny výuky týdně formou párové výuky. Párová výuka v jednotlivých ročnících probíhá pouze tehdy, pokud o ni mají zájem rodiče a jsou současně schopni ji i finančně podpořit. V případě vyšší finanční podpory se počet hodin párového vyučovaní zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že v případě párové výuky nejde o věc běžnou, která by byla standardní součástí veřejného školství v České republice, je třeba, aby byla tato iniciativa podpořena i z vaší strany. Od školního roku 2012/2013 většina rodičů dětí párovou výuku aktivně finančně podporuje. V příloze tohoto dopisu Vám proto poskytujeme Informaci o párové výuce v českém základním školství a na Základní škole Kunratice. Tato informace obsahuje popis naší iniciativy, právní rámec i popis faktické situace v základním školství ohledně přítomnosti dvou pedagogů ve třídě a nastiňuje i vaši možnost pozitivně ovlivnit proces vzdělávání dětí od  samotného počátku. Nové prvňáčky čekají mj. také naplněné třídy.

Smyslem párové výuky je poskytnout dětem především maximální pozornost a přizpůsobení tempa výuky jejich možnostem. Jde tedy o zefektivnění výuky přímo ve škole. Dvěma učitelům se také daří lépe reagovat na individuální potřeby dětí. Prakticky to znamená, že do výuky jsou vtaženy všechny děti, které se tak aktivněji zapojují do vyučování, školního činění a rozvoje svých dovedností. Mohou častěji ukazovat to, co umí – mohou být více úspěšné. Tím se zvyšuje i jejich motivovanost k učení se.

V tuto chvíli bychom vás proto rádi pozvali na Rodičovskou kavárnu – diskusní platformu rodičů a školy, s tématem párové výuky, které se zúčastní nejen vedení školy, ale svou účast přislíbily i třídní učitelky současných prvních, druhých a třetích tříd, včetně párových učitelek. Předem vám děkujeme za pozornost, kterou věnujete posouzení celé záležitosti a těšíme se na setkání s vámi dne 28. května 2019 od 18:30 hod ve školní jídelně. S jakýmkoli dotazem se neváhejte na nás obrátit přes e-mailovou adresu: patron.parovavyuka2019@zskunratice.cz. 

S pozdravem

Lýdie Mazurová, Patron, z. s., předsedkyně
Vít Beran, ZŠ Kunratice, ředitel školy